Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Let op: deze (doop)dienst zal plaatsvinden in De Nieuwe Liefde

Op zondag 1 maart wordt de dienst van de Ekklesia gehouden in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 te Amsterdam. In die dienst wordt ook gedoopt. De toespraak zal worden verzorgd door Mirjam Rigterink