Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In aangepaste vorm zal er weer een dienst van Ekklesia Amsterdam plaatsvinden. Lees hier over de voorwaarden.

Vanwege het corona-virus zijn de volgende maatregelen genomen die gelden voor, tijdens en na de dienst:

– U bent verplicht zich vooraf aan te melden via de website van Ekklesia Amsterdam. U klikt op ‘Agenda’. Vervolgens op ‘Dienst Ekklesia Amsterdam’. De aanmelding dient voor donderdagochtend 9.00 uur binnen te zijn via de knop ‘Kaarten’ op de betreffende pagina. Is het maximumaantal beschikbare plaatsen bereikt, dan sluit de inschrijvingsmogelijkheid.

Per aanmelding mogen maximaal twee mensen uit hetzelfde huishouden komen. Uiteraard kan men ook alleen komen. Komt u met meer dan twee uit hetzelfde huishouden, dan moet u zich per twee aanmelden.

– Binnenkomst en vertrek wordt in goede banen geleid door als zodanig herkenbare gastheren/-vrouwen. Er zal een korte gezondheidscheck plaatsvinden. Blijf bij (milde) verkoudheidklachten thuis. Vanaf 10.45 uur kunt u binnenkomen. Kom alstublieft op tijd. Om 11.00 uur sluiten de deuren.

– Er is geen garderobe, de jassen gaan mee naar de zitplaatsen. Het is niet toegestaan rond te lopen. Mondkapjes zijn (nog) niet verplicht. Desinfecterende middelen staan in de hal gereed.

– Een gastheer/-vrouw begeleidt u naar uw plaatsen. De zaal van de Rode Hoed is zodanig ingericht dat maximaal twee mensen uit één huishouden naast elkaar kunnen zitten. De stoelen mogen niet verschoven worden. U ontvangt een formulier met de orde van dienst bij binnenkomst. U kunt dit formulier na afloop meenemen of deponeren in de papierbak bij de uitgang.

– De muzikale invulling zal worden verzorgd door onze pianist en de dirigent/zanger. De gemeente mag niet meezingen.

– Er is een kinderkring, mits er kinderen zijn. Mocht u een of meer kinderen meenemen, wilt u dit dan aangeven bij de aanmelding.

– Er is een crèche. Mocht u een of meer kleine kinderen meenemen, wilt u dit dan aangeven bij de aanmelding.

– Viering van eucharistie zal helaas niet mogelijk zijn.

– De collecte zal op digitale wijze plaatsvinden.

– Mocht u intenties hebben voor het voorbedenboek, wilt u die dan vooraf mailen: alexvanheusden@ekklesia-amsterdam.nl
U kunt ook een vooraf opgeschreven of getypte tekst neerleggen bij het voorbedenboek.

– Er wordt geen koffie en thee geschonken, niet voor de dienst en niet na de dienst. Is de dienst ten einde, dan begeleidt de gastheer/-vrouw u een voor een of in tweetallen naar buiten, te beginnen achter in de zaal. Voorkomen moet worden dat buiten op de gracht zich alsnog groepjes vormen zonder de gepaste afstand

– Het gebruik van de toiletten gelieve tot een minimum te beperken. Er zijn extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes beschikbaar die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.


Totaal