Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Op zondag 15 september ben je van harte welkom in de eerste dienst van het nieuwe seizoen.

Wat is een ekklesia? Over die vraag zal het gaan, in het zestigste jaar van Ekklesia Amsterdam, in 1960 begonnen onder de naam Amsterdamse Studentenekklesia. De vraag ‘Wat is een ekklesia?’ is dus ook de vraag ‘Wie zijn wij?’ En ook: wat staat ons te doen – in deze ingewikkelde en in veel opzichten rampzalige wereld? Alex van Heusden verzorgt de toespraak. We lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, en zingen onder andere ‘Als Gij bestaat’, ‘Wie mag te gast zijn’ en ‘Die mij getrokken uit de schoot’.

De bijeenkomst op 15 september is de eerste in een serie van drie diensten waarin we proberen onder woorden te brengen wat eigen is voor onze manier van omgaan met bijbel en traditie. De twee bijeenkomsten daarna gaan over de vragen ‘Waarom delen we op zondag brood en wijn’ (22 september)? En: ‘Wat is “God”? Welke betekenis geven we aan dat woord’ (29 september)?