Leesgroep Augustinus

Wie heeft niet de ervaring dat je iets wilt, maar op de een of andere manier komt het er niet van. Evenzo doe je soms dingen die je eigenlijk helemaal niet wilt. De vraag dringt zich op: waarom doe ik niet altijd wat ik wil en waarom wil ik niet altijd wat ik doe?

Augustinus (354-430) heeft veel over deze vraag nagedacht. Eigenlijk was alles hem tot vraag. In zijn ‘Belijdenissen’ en andere werken zoekt hij voortdurend naar antwoorden op de grote en kleine vragen van het leven. Die antwoorden zijn soms behoorlijk stellig, maar nooit definitief. Augustinus verbetert zichzelf en laat zich door anderen verbeteren.

Sinds 2018 nemen een aantal leden van Ekklesia Amsterdam deel aan een leesgroep Augustinus. Nu, bij het begin van een nieuw seizoen zet de leesgroep de deur open voor belangstellenden die zich willen aansluiten. Voorkennis is niet noodzakelijk. Wel de aanschaf van: Aurelius Augustinus, Belijdenissen, vertaling W. Sleddens. Vof Damon 2017. ISBN 9789055739158. Ook antiquarisch goed verkrijgbaar op Marktplaats of Boekwinkeltjes.nl. Let wel op dat u de goede vertaling heeft.

Data: 16 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei. Tijd: van 20.00 – 22.00 uur Plaats: ‘t Hemeltje, Utrechtse Dwarsstraat 7, 1017 WB Amsterdam

Opgave per mail aan: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl Kosten voor 8 avonden: € 80,00 te voldoen aan IBAN: NL50 TRIO 0338 8111 17 t.n.v. Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam onder vermelding van: Leesgroep Augustinus 2019.