Drie avonden poëzie

Drie avonden poëzie, samen met Ekklesia Amsterdam en Dominicus Amsterdam lezen we gedichten over de thema's geloof, hoop en liefde.
Geen categorie

Auteur

Tineke Teunen | 01 November 2022

Ekklesia Amsterdam en Dominicus Amsterdam organiseren samen drie dinsdagavonden waarin we gedichten lezen over de thema’s geloof (1 november), hoop (29 november) en liefde (13 december). De avonden worden geleid door Bettine Siertsema en vinden plaats in de grote zaal van de pastorie van de Dominicus, Spuistraat 12.

Voor € 5 per avond krijg je behalve koffie/thee ook de te bespreken gedichten op papier. Je kunt ook zelf gedichten die je mooi vindt en die in het thema passen aanreiken; dan graag uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst een mailtje naar Bettine!. In verband met het aantal kopieën is het wel nodig je van tevoren op te geven, het is niet per se nodig om je voor de hele serie in te schrijven.

Opgave: bettine.siertsema@gmail.com De bijdragen voor de reeks van 3 avonden mag worden overgemaakt op rekening NL22 RABO 0348 7949 75 onder vermelding van Dominicus Poëzie-avonden t.n.v. J.A.M. Viester, Naarden.