Alex van Ligten

Alex van Ligten (1947) groeide op in Amsterdam in een vriendelijk randkerkelijk milieu. Hij studeerde theologie in Utrecht. In 1973 werd hij predikant in Molkwerum en Koudum en in 1978 in Sneek, waar in de eerste jaren de accenten sterk lagen op het vormingswerk en de politiek-maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente. Later kwam daar de theologische vorming van gemeenteleden bij. Gaandeweg de eenwording van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk kwam de nadruk meer op het reguliere wijkwerk en het pastoraat te liggen.

Tijdens en na de studie werd hij sterk beïnvloed door Barnard, Naastepad en Breukelman. Via het werk van Miskotte kwam hij in aanraking met wat zijn grootste joodse inspiratiebron zou worden: Franz Rosenzweig, wiens werk voor hem de toegang ontsloot naar de joodse wortels van het christendom en de inspiratie van het joodse denken voor onze wijze van geloven. Dit kreeg zijn neerslag in zijn publicatie Wegwijzer voor de bijbel (1996).

In zijn eigen Sneeker leerhuis en daarbuiten is hij veel met taal en vertalen bezig. Hij werkte mee aan de jongste vertaling van de evangeliën in het Fries: De fjouwer evangeeljes, in de liederenbundel Hoop voor alle volken staan vertalingen van zijn hand. Hij schreef bijbelliederen voor Omrop Fryslân en voor een klein gezelschap waarmee hij avondvullende programma’s over David en Paulus verzorgt. Maar bovenal is hij de vertaler van Rosenzweigs hoofdwerk Der Stern der Erlösung (De ster van de verlossing, 2000) en de auteur van Intussen is het ook weer droog geworden, de hele bijbel in zestig pauzenummers (2010).

Hij is lid van de redactie van het bijbels-theologische tijdschrift Om het levende woord en sinds 2001 vaste gastspreker in de Ekklesia Amsterdam, waar hij ongeveer zes keer per jaar voorgaat.

Alex van Ligten