CD's

Laat mij maar zingen II – UITVERKOCHT

Auteur Bernard Huijbers, Tom Löwenthal, Antoine Oomen e.a.
Uitgave 2010
Taal Nederlands

24.95

tweede cd-box met honderd (andere) liederen op vier cd’s

Uitverkocht

Artikelnummer: 399466 MIRA Categorie:

Beschrijving

In 2008 verscheen de 4 cd-box ‘Laat mij maar zingen (I)’ met honderd liederen op teksten van Huub Oosterhuis, een keuze uit het inmiddels meer dan zeshonderd werken tellende Amsterdamse repertoire. Het succes van deze verzamelbox was aanleiding tot het maken van deze tweede selectie van honderd (andere) liederen uit het ‘Verzameld Liedboek’ (2004), waarvan het merendeel gecomponeerd is door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen. Ook opgenomen in deze selectie is het lied ‘Dit ene weten wij’ (tekst Henriëtte Roland Holst, muziek Mariëtte Harinck), dat het motto is van het Verzameld Liedboek en dat met toestemming van de rechthebbenden is overgenomen van de cd ‘Tussen de tijd’ van het Nieuw Liedfonds, Amsterdam. Meer informatie: www.nieuwliedfonds.nl.

Deze CD is wellicht nog verkrijgbaar bij Mirasound.

De liederen uit deze box zijn ook verkrijgbaar via iTunes »

Lees meer

Tracklist Toon tracklist

1 Dit ene weten wij
2 Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam Psalm 8-gezang
3 Zie deze aarde Psalm 10, vrij
4 God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten Psalm 22-gezang (1)
5 Van God is de aarde Psalm 24, vrij
6 Naar U gaat mijn verlangen, Heer Psalm 25-gezang (1)
7 Voor kleine mensen is Hij bereikbaar Psalm 72-gezang
8 U wil ik noemen, God, bij uw Naam Psalm 104-gezang (1)
9 Gij, Gij peilt mijn hart Psalm 139, vrij (1)
10 Als Gij bestaat bewerk ons dan Als Gij bestaat
11 Hoe is uw Naam Psalm 103
12 Overal zijt Gij Jesaja 65:17
13 Omdat Hij niet ver wou zijn
14 Jij bent de god Lukas 22:42
15 Gezien van ooit af Psalm 139:11
16 Dan nog
17 Verdoofd en schamper van gemis Matteüs 5:1-11
18 Zij die stom zijn, ver heen Psalm 52
19 Gij die niemand naar de ogen ziet Deuteronomium 10:17-19
20 Veel te laat heb ik jou liefgekregen Augustinus, Belijdenissen X,27
21 Dieper dan de brandhaard in het vuur is Augustinus, Belijdenissen III,VI,11
22 Gij levende eerste en laatste Numeri 6:22-27
23 Die mij droeg op adelaarsvleugels Deuteronomium 32:11
24 In de hemel onze vader Jesaja 64:1
25 Uit uw hemel zonder grenzen
1 Wat vrolijk over U geschreven staat Lukas 19:10
2 Gij die boven mensen uit
3 Vroeg in de morgen, donker was het nog Hebreeën 11:28-29
4 Die chaos schiep tot mensenland Schriftlied
5 Ten dage dat Hij maakte Genesis 2:4b-25
6 Dat ik aarde zou bewonen Genesis 2:15
7 Geen huis. Een tent nog niet eens Exodus 19:4; Deuteronomium 32:9-14
8 Die wij niet kennen Exodus 15:22-27
9 Hoe ver te gaan? Psalm 91:12; 121:6; 122:3
10 Hoe verder onze ogen reiken Lied van het land
11 O Heer God Exodus 32-34; 1 Koningen 19:9-12
12 Wij wisten dat het moest bestaan Jozua 3; 10:12-15
13 Een land in onweer verward Richteren 2:6-23
14 De bekers waaruit wij dronken Klaaglied over Jeruzalem
15 Lieve boetseerder Jesaja 43:1
16 Schoot die niemand draagt Lied van Maria (1)
17 Hoe ver is de nacht Hoe ver is de nacht (1)
18 Geschreven staat dat uw Messias komt
19 Gij zijt een mensenzoon
20 Wie zijn leven niet wil geven Markus 8:35
21 Moge ons voor waar verschijnen Moge ons verschijnen
22 Gij zijt voorbijgegaan
23 Naaste. Vreemde. Jood 29 Namen voor Jezus van Nazaret (1)
24 Wij zullen, een van ziel 1 Korinthe 12:12-30
25 Boek jij bent geleefd
1 Dit huis vol mensen Deuteronomium 6:4
2 Klein woord
3 Gij wacht op ons
4 Onstilbare tonen
5 Het woord dat Ik u heden geef Deuteronomium 30:11-15
6 Deze woorden Deuteronomium 6:6-9
7 Niet als een storm Jesaja 53; Psalm 1; Matteüs 11:5-6
8 De wijze woorden en het groot vertoon 1 Korintiërs 1:18-22
9 De woorden die wij spraken tot elkaar De woorden die wij spraken
10 Hoor. Maar ik kan niet horen
11 Gij met uw woord
12 Voor uw Aangezicht
13 Gij die het sprakeloze bidden hoort Gij die het sprakeloze bidden hoort (2)
14 Dat wij niet slapen, daglichtbewoners 1 Tessalonicenzen 5:5-8
15 Gij die geroepen hebt 'licht' Groter dan ons hart
16 Die ons voor het licht gemaakt hebt Voor het licht
17 Zomaar een dak 1 Korintiërs 12:13
18 Hoort en ziet Hoort en ziet het levend woord (2)
19 Gij die weet wat in mensen omgaat Gij die weet
20 Wie zullen wij aanbidden en geloven
21 Hier begint de dienst van de tafel Kom over ons met uw geest
22 Niemand heeft U ooit gezien
23 Is hier de plaats Lukas 22:14-26
24 Gij die de stomgeslagen mond verstaat
25 Gij alleen. Niemand anders 3. Beurtzang
1 Wek mijn zachtheid weer Voor de zevende dag (1)
2 Staan in winterlicht twee bomen Psalm 1:3
3 Wonen overal
4 Uit vuur en ijzer (Nieuw bruiloftslied) Uit vuur en ijzer
5 Voordat ik bomen zag
6 Dichtstbijzijnde onbekende Genesis 32:27
7 God die in het begin Efeziërs 5:32
8 Waarom, wanneer Staan in licht
9 Zevenmaal Matteüs 18:21-22
10 Hij is een zwarte vlek Zwemmen en varen (2)
11 Niemand leeft voor zichzelf Romeinen 14:7-8
12 Onze Vader in de hemel Onze Vader in de hemel (Eerste en laatste 10)
13 Blijf niet staren Jesaja 49:18-19
14 Scheur toch de wolken Jesaja 64:1
15 Wat geen oog heeft gezien Jesaja 64:4
16 Wat in stilte bloeit Psalm 104:30
17 Mocht het waar zijn
18 Komen ooit voeten gevleugeld Jesaja 52:7
19 Vergeet niet Jesaja 14:3-23
20 Geen taal die Hem vertaalt
21 God weet komt het goed
22 Ooit in schaduw van rozen
23 Het zal in alle vroegte zijn Openbaring 20:13
24 Damp, schaduwen, leegte Prediker 1:2-3; 11:7
25 Nu nog met halve woorden Nu nog met halve woorden (2)

Beschrijving

In 2008 verscheen de 4 cd-box ‘Laat mij maar zingen (I)’ met honderd liederen op teksten van Huub Oosterhuis, een keuze uit het inmiddels meer dan zeshonderd werken tellende Amsterdamse repertoire. Het succes van deze verzamelbox was aanleiding tot het maken van deze tweede selectie van honderd (andere) liederen uit het ‘Verzameld Liedboek’ (2004), waarvan het merendeel gecomponeerd is door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen. Ook opgenomen in deze selectie is het lied ‘Dit ene weten wij’ (tekst Henriëtte Roland Holst, muziek Mariëtte Harinck), dat het motto is van het Verzameld Liedboek en dat met toestemming van de rechthebbenden is overgenomen van de cd ‘Tussen de tijd’ van het Nieuw Liedfonds, Amsterdam. Meer informatie: www.nieuwliedfonds.nl.

Deze CD is wellicht nog verkrijgbaar bij Mirasound.

De liederen uit deze box zijn ook verkrijgbaar via iTunes »

Uitverkocht