13 okt – Lastige teksten 1

Auteur

Secretariaat | 13 oktober 2019

De hoop vráágt ons. Zij komt tussenbeide omdat wanhoop en angst ons niet verder brengen, maar verlammen. De hoop stuurt ons denken en voelen, wil ons activeren. Als licht dat duisternis uiteenjaagt, als water dat onze dorst lest.

Lees de gehele tekst: 191013 – Alex van Heusden
Bekijk de orde van dienst: 191013 – orde van dienst