2 feb – Geen duimbreed

Auteur

Secretariaat | 2 februari 2020

Met het boek Richteren kom je alleen maar verder als je je ervoor open kunt stellen dat hier in bonte en woeste contexten de bedreigingen en de pogingen mensen eruit te werken, of van ze te profiteren en ze uit te buiten, worden afgewend.

Lees de gehele tekst: 200202 – Alex van Ligten

Bekijk de orde van dienst: 200126 – orde van dienst