Bevrijding uit racisme

Auteur

Matthijs Typify |
Goed. Maar wat kan ik doen, wordt mij vaak gevraagd. (…) U kunt een gesprek aangaan met de ‘ander’, en actief zoeken naar gemeenschappelijkheden – u zult merken dat de ‘ander’ meer op u lijkt dan mogelijk verwacht. U kunt moed tonen, en u uitspreken wanneer u zelf iets meemaakt. U kunt solidair zijn, de hand in eigen boezem steken, de blik naar binnen keren.