De leerlingen van Jezus

Auteur

Matthijs Typify | 2 september 2019
Als wij ons, hier bijeengekomen, ekklesia noemen, ‘leerlingen van Jezus’, weten wij ons geroepen, heel concreet, om mee te werken aan opvang en begeleiding van vluchtelingen – daar kun je ook je levenswerk van maken. Om misverstanden, vooroordelen en scheldpartijen te bestrijden, en zo scheidsmuren af te breken – niet ‘wij’ hier tegenover ‘zij’ daar, niet ‘wij’, christenen, dus messiaanse mensen, tegenover ‘zij’, moslims.