De urgentie van ‘witte plekken’

Auteur

Matthijs Typify |
Er zijn in deze wereld ‘witte plekken’ nodig, zoals dat huis in Kafarnaüm. Plekken waar, vaak tegen alle wetten in, op illegale wijze dus, mensen worden opgevangen die in welke vorm dan ook slachtoffer zijn van het systeem.
Lees de gehele tekst: 150301 – Kees Kok