Deze wereld anders

Auteur

Matthijs Typify | 5 oktober 2014
Niet een andere wereld, over de grenzen heen van tijd en ruimte, is onderwerp van de bijbel, maar déze wereld anders – het neoliberale egoïsme voorbij, aan gene zijde van economische exploitatie en ecologische kaalslag.
Lees de gehele tekst: 141005 – alex van heusden
Bekijk de orde van dienst: 141005