Deze wereld anders

Auteur

Matthijs Typify | 2 september 2019
Niet een andere wereld, over de grenzen heen van tijd en ruimte, is onderwerp van de bijbel, maar déze wereld anders – het neoliberale egoïsme voorbij, aan gene zijde van economische exploitatie en ecologische kaalslag.