God, alles in allen?

Auteur

Matthijs Typify | 1 februari 2015
Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie – áls hij bestaat, dan aan gene zijde van alle talen.

Lees de gehele tekst: 150201 Toespraak Huub Oosterhuis