God beschikt?

Auteur

Matthijs Typify | 2 september 2019
'God' is in toenemende mate een vraagteken geworden of zelfs helemaal uitgewist – uit een deel van het collectieve geheugen verbannen. Doodverklaarde, uitgekauwde mythe. Maar niet verdwenen is de vraag wie wij zijn, ik en jij, persoonlijk en collectief, wij mensen.