Het loon van de angst

Auteur

Matthijs Typify | 2 september 2019
Het loon van de angst is geestelijke verminking, staat in Johannes. Letterlijk staat er: angst heeft straf. De angst ontmenselijkt de ander, en daarmee ontmenselijk je jezelf. Zo straft de angst zichzelf.