Oecumene met de Islam

Auteur

Matthijs Typify |
Abraham wordt opgeroepen een weg te gaan, de lange weg van de menswording. De tocht naar een samenleving die aan alle mensen een veilig en bewoonbaar huis moet bieden, moeten we samen gaan. Het lukt niet zonder een politiek van vertrouwen – die ervan uitgaat dat we van elkaar zijn, en ook niet zonder een religie van vertrouwen – die er vanuit gaan dat we aan elkaar gegeven zijn.