Pinksteren

Auteur

Matthijs Typify | 19 mei 2013

De heilige geest is iets ín mensen; Iets? Een kracht, een inzicht, een intuïtie die ons ontvankelijk maakt; een tegenkracht, tegen alles wat hard en rigide en koud en versteend is.

Lees de gehele tekst: 130519 – pinksteren – huub oosterhuis