Pleidooi voor gewetenshervorming

Auteur

Matthijs Typify | 27 februari 2011

‘Men huldigt de traditie het dankbaarst door haar te vernieuwen en te verlevendigen,’ schreef Anton van Duinkerken. Is het mogelijk onze godsdienstige tradities op te schonen, te genezen van misverstanden, te vernieuwen? Ja, dat is mogelijk – daar wordt aan gewerkt, op vele plaatsen.

Lees de gehele tekst: 110227 – huub oosterhuis