Wij willen een Koning. De roep om een sterke man

Auteur

Matthijs Typify |
De leerlingen vragen hem: Ga jij dan het koningschap in Israël herstellen? Het antwoord van Jezus is ontwijkend: dag en uur zijn aan de Vader. Maar de strekking is: geen koningschap meer, maar ‘heilige geest’. Die woorden verwijzen naar een ander soort bewind, een andere opzet van menselijke samenleving. Enkel in de geest van broeder- en zusterschap en onderlinge solidariteit kan vrijheid, recht en vrede ontbloeien. Laat die geest koning zijn, de geest van de Thora. Is dat denkbaar? Toen dachten ze van wel, die Jezus-volgelingen.