Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

De toespraak zal worden verzorgd door Alex van Ligten.

De toespraak zal worden verzorgd door Alex van Ligten en zal gaan over Richteren 1-2 met als thema: ‘Met eigen ogen’.