Pastoraat

Er is binnen de Ekklesia ook mogelijkheid tot huisbezoek door iemand van de Ekklesia-pastoraatsgroep. Deze groep bestaat uit de leden van het liturgisch team en een aantal vrijwilligers. Mocht u prijs stellen op een huisbezoek, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Secretariaat

Ekklesia Amsterdam

Rode Hoed
Dongestraat 10
1078 JW Amsterdam
secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl
IBAN: NL67 TRIO 0198 0691 46
t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam

Liturgisch team

Het team verzorgt de inhoud van de diensten en is daarnaast beschikbaar voor pastorale gesprekken.

Huub Oosterhuis n.v.t. info@huuboosterhuis.nl
Alex van Heusden 020 2149 159 alexvanheusden@ekklesia-amsterdam.nl
Mirjam Rigterink 020 2149 159 mirjamrigterink@ekklesia-amsterdam.nl