Kinderkring en crèche

Kinderkring

Voor kinderen van vijf tot twaalf jaar is er tijdens de dienst een kinderkring. Daarin wordt geknutseld, gelezen en met elkaar gepraat over thema’s die verband houden met het thema van de dienst. Op de avond voor Kerstmis (24 december) is er een kinderkerstfeest en van tijd tot tijd is er bijzondere aandacht voor kinderen in de diensten

Crèche

Er is een crèche. Vanaf 10.30 uur zijn de kinderen tot vijf jaar daar welkom tegen een vergoeding van € 2 per kind.