Leerhuizen in het land

Alex van Heusden op verschillende locaties in Nederland leerhuizen. Van Heusden is bijbelwetenschapper, gespecialiseerd in judaica en de geschiedenis van het vroege christendom. Met Huub Oosterhuis vertaalde hij de bijbelboeken Genesis, Exodus, Numeri en Het evangelie van Lukas. Momenteel werken zij aan de uitgave van De vijf boeken van Mozes. Daarnaast is Alex van Heusden lid van het liturgisch team van Ekklesia Amsterdam.

Leergang bijbel 6 – De brieven van Paulus

In september 2021 start het bijbels Leerhuis Zinsverband in Breda met alweer het zesde leerjaar van de Leergang bijbel. Centraal staan de brieven van Paulus. In tien vrijdagmiddagen neemt bijbelwetenschapper en judaïcus Alex van Heusden ons mee op reis door de brieven. Deelname is open voor iedereen. Vanaf de derde vrijdag van september maandelijks op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur in de Lutherse Kerk Breda.

Over de colleges

Sja’oel-Paulus was als jongeman een Farizeeër, aanhanger dus van een Joodse beweging. Hij was zelfs een geradicaliseerde Farizeeër, een ‘ijveraar’, die ertoe overging aanhangers van de messiaanse Jezusbeweging actief te vervolgen. Totdat hij tot een ander inzicht kwam en ‘gezondene’ (Grieks: apostolos) werd van Jezus Messias. Welke zaak diende hij vanaf toen? Welke les wilde hij leren en aan wie? Dat er een toekomst is voor allen die nu gebukt gaan onder het slavenjuk van Rome, de Jood én de Griek. En dat die toekomst besloten ligt in de naam Jezus Messias. Hij meende dat de Schriften Israëls daarvan getuigden, van die mogelijke bevrijding, voor Jood en Griek. In deze richting wenste hij de Joodse Schrift te ontsluiten, voor Jood en Griek. Bevrijding wereldwijd voor alle mensen. De zeven brieven die hij schreef zijn de oudste, bewaard gebleven documenten van de vroege messiaanse beweging in naam van Jezus.

Thema van de colleges:

Inleiding Paulus; 1 Tessalonicenzen; 1 Korintiërs; Filippenzen; Filemon; 2 Korintiërs; Galaten; Romeinen; Deutero-canonieke brieven van Paulus.

Locatie:

Lutherse Kerk Breda (Stadserf 3)

Data en tijd:

Vrijdag 17/9; 15/10; 19/11; 10/12 2021; vrijdag 21/1; 18/2; 18/3; 22/4; 20/5; 10/6 2022.

Op de genoemde vrijdagen steeds van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Deelname en investering:

U tekent in voor de gehele serie. Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. € 350 voor het gehele leerjaar. (Inclusief Syllabus en koffie/thee). Betalen in termijnen is mogelijk.

Aanmelden en informatie:

Franck Ploum (coördinator) – info@ekklesiabreda.nl

Organisatie Stichting Zinsverband Breda – www.zinsverband.nl

Zinsverband is het bijbels leerhuis van de Ekklesia Breda. Online deelnemen? We onderzoeken de mogelijkheid om online deelname mogelijk te maken. Mocht u hier belangstelling voor hebben vanwege afstand of beperkte mobiliteit, dan horen wij dit graag.

www.sove-eindhoven.nl
www.zinsverband.nl
www.u3l.nl
leerhuis.wordpress.com
www.hovo-al.nl