Toespraken

De toespraak is na afloop van de dienst verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Ook treft u een paar dagen later de tekstversie en vaak de gesproken versie aan in het toesprakenarchief.
Zoeken in toespraken

July 2013

Vrijzinnig christendom

Geloof is een zijnswijze en geen zienswijze. Het gaat om een fundamentele grondhouding. De praktijk van geloven moet daaraan gerelateerd worden - en niet andersom.
Hester Smits

De weg van Abram

Daar houden ze van in de bijbel: de boel precies omdraaien. En waarom houden ze daarvan? Omdat ze geen sluitende theorie pretenderen aan te bieden over wie er goed zijn en wie kwaad.
Alex van Ligten

De avond voor Kerstmis

Je ziel, dat is waarmee je kijkt en zoekt en hoopt en twijfelt en niet weet en toch - wat je handen doet doen en je voeten doet gaan, dat is je ziel - je oogopslag en het licht in je, dat is je ziel.
Huub Oosterhuis

Lukaspassie

Op Goede Vrijdag wordt het verhaal van Jezus' overlevering, lijden en sterven gelezen in de vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Muzikale intermezzi: Antoine Oomen.
Huub Oosterhuis, Alex van Heusden & Geeske Hovingh

Jong Geleerd 1: God – Wie is die God?

Eerste dienst in de serie Jong Geleerd-diensten rond het thema 'De Tien Geboden'. In plaats van een toespraak beantwoordt Alex van Heusden tijdens de dienst vragen van jongeren uit de gemeente.

Alex van Heusden

August 2013

September 2013

Poëzie is als brood

Omdat ik wel uniek en oneindig en alleen wil zijn, want zo is mens-zijn, maar niet verschrikkelijk alleen, zoek ik naar taal, woorden, woordbeelden, beeldklanken, naar een beetje bezield verband. Daarom lezen en zingen wij poëzie, in dit huis.
Huub Oosterhuis

October 2013

November 2013

Jong Geleerd 2: Jakob – een identiteitscrisis

In een crisis kun je oog in oog komen te staan met jezelf. Ook wij kunnen van Jakob Israël worden, ontdekken wat onze opdracht is. Bestemming, toekomst vinden.
Cathérine Verviers

December 2013

De avond voor Kerstmis – vroege dienst

De evangelieschrijvers vervlechten elk op eigen wijze het verhaal over Jezus van Nazaret met de oude verhalen van Israël, om daarmee te zeggen dat de bevrijding telkens opnieuw moet en kan beginnen.
Kees Kok

De avond voor Kerstmis – late dienst

We zitten gevangen in vooroordelen. Onze taal zit er vol mee. Wat moeten we doen? Elkaar genezen van vooroordelen, van harde, honende taal die mensen opzet tegen elkaar.
Alex van Heusden

Kerstmis

De bevrijdingsbeweging wordt voortgezet en concreet gemaakt in het neerknielen van mensen bij hun noodlijdende naasten, in het tegemoet gaan van de vreemdeling voor wie geen plaats is in onze herbergen, in het uit de modder sjorren van de vernederden.
Kees Kok

January 2014

De avond voor Kerstmis – kinderdienst

Ieder jaar, als het half december is, gaan Boris en Lena naar de kerststal op het plein in het dorp. Maar wat een teleurstelling: er is een grote lege plek boven de stal. Waar is de engel?!?
Geeske Hovingh

Doopdienst

Hoe is God god? Op de wijze van een dragende zogende moeder, een verwekkende, verantwoordelijke vader, en op de wijze van een kind dat ontvangt, navolgt, doorgeeft, en tot moeder-vader uitgroeit.
Huub Oosterhuis

February 2014

Verte landschap: ‘Dit zijn de namen’ van Tommy Wieringa

Deze roman gaat over de zoektocht naar een beter leven. Is dat betere leven te vinden en waar dan? Buiten je, in jezelf - of beide? Als je de roman gelezen hebt, weet je het nog niet.
Alex van Heusden

March 2014

April 2014

Laetare – wees blij

Wij hopen te midden van de puinhopen. En we laten ons op onze beste momenten ook opstoken om, waar het kan, toe te leven náár en te werken áán de wereld die komt.
Alex van Ligten

Exodus: Het Grote Bevrijdingsverhaal

Herinnerd worden aan de woestijn, is herinnerd worden aan je oorspronkelijke situatie, je uitgangspunt: toen je niets had, nog nergens was. Daar in de woestijn leerde je weten dat er voor jou geen leven is als niet anderen hun leven met je delen.
Huub Oosterhuis

Kiezen voor het leven – De avond voor Pasen

Het levensverhaal van Jezus is veel meer dan alleen een lijdensverhaal, het getuigt vooral van zijn passie voor het leven. Hij wordt voortdurend kwaad op alles wat dood veroorzaakt.
Kees Kok

De kracht van taal – De morgen van Pasen

Het opstandingsverhaal is een opdracht voor ons, dat wij opstaan tegen de wereldorde van vijandschap en oorlog. Hoe? Laten we beginnen ons te trainen in zorgvuldig taalgebruik.
Geeske Hovingh

Gedenken op Jom ha’Shoah

Wat is gedenken? Weigeren mee te huilen met de wolven. Niet zwijgen als er geroepen wordt ‘minder, minder’ - wie het ook zijn, die ongewenste, andere mensen.
Alex van Heusden

May 2014

De poëzie van Martinus Nijhoff

Schrijvers, en lezers, moeten niet enkel ‘door mensen heen gaan’, maar ze wórden. Hoe een schrijver in dit beroep kan groeien is te lezen aan de poëzie van Martinus Nijhoff.
Huub Oosterhuis

Jong Geleerd 7: Paulus – een gemeenschapscrisis

Vanuit Paulus’ achtergrond in de joodse Thora waren regels er in beginsel niet om je aan te houden, maar om je te verhouden tot andere mensen; op een rechtvaardige, liefdevolle manier.
Cathérine Verviers

De mens in de spiegel

Aan ons steeds weer de vraag: waar zijn je woorden en daden op gebaseerd? Ben je dichter van een eigen waarheid of liggen jouw woorden in het verlengde van Gods wijsheid en wet?
Hester Smits

June 2014

Pinksteren – doopdienst

Het oerverhaal van Pinksteren is een troost voor die mensen onder ons die het gevoel kennen niet gehoord, laat staan verhoord te worden, die de ervaring kennen van geloven tegen beter weten in, met moeite vertrouwend op wat maar niet waar lijkt te worden.
Alex van Ligten

July 2014

August 2014

Midzomerdienst: Zomer 1914-2014

Het is in deze wereld van geweld bijna een luxe je doden te kunnen tellen, identificeren, een naam herenigen met een lichaam of wat er van rest, en in vrede te laten rusten.
Kees Kok

September 2014

Gedichten van Lucebert

In het beeld van de mens als ‘broodkruimel op de rok van het universum’ klinkt deernis en mededogen mee. Het is een scherp, exact en teder beeld.
Huub Oosterhuis

De kinderen van deze wereld – doopdienst

Leer je kinderen vragen te stellen. Maak ze beetje bij beetje bekend met de moeilijke kanten van het bestaan, maar leer ze ook, de hoop nooit op te geven.
Geeske Hovingh

Wat is wijsheid – Empathie

Wat het verhaal van de Barmhartige Samaritaan laat zien is dat het mogelijk én noodzakelijk is om ons inlevingsvermogen naar een hoger plan te tillen.
Colet van der Ven

October 2014

Deze wereld anders

Niet een andere wereld, over de grenzen heen van tijd en ruimte, is onderwerp van de bijbel, maar déze wereld anders - het neoliberale egoïsme voorbij, aan gene zijde van economische exploitatie en ecologische kaalslag.
Alex van Heusden

Moeilijke naastenliefde

Recht doen aan de vreemdeling, zoals de bijbel dat van ons vraagt, is soms heel hard werken. Het is dan ook ‘de moeilijkste vorm van naastenliefde’, zoals staat geschreven.
Geeske Hovingh

De binding van Izaäk

Wij hebben de offers en de slavernij niet afgeschaft, we hebben ze onzichtbaar gemaakt. Wie betaalt de prijs van onze tweeverdienerseconomie?
Franck Ploum

Wat heet heilig

Het bijbels-Hebreeuwse woord voor heilig is 'kadosj', en dat betekent ‘apart’. Apart van deze wereld. Gericht op een andere wereld, een hogere werkelijkheid. Het heeft ook iets gevaarlijks.
Kees Kok

November 2014

Allerzielen

Is God niet die stem die alle levende zielen tot verantwoordelijkheid roept? De God voor wie de tranen van een Palestijnse moeder even kostbaar zijn als die van een Israëlische moeder?
Bram Grandia

Psalm 90: Taal en Target

In 'n normale wereld zouden beleidsmakers en zorgverzekeraars, lang voordat ze op de mensheid werden losgelaten, de taal van patiënten en uitvoerders van het werk moeten leren spreken.
Alex van Ligten

Anton Tsjechov (1860-1904)

Je moet God niet vernederen en verlagen tot het niveau van ons begripsvermogen: het zijn uitlatingen van de intellectueel Tsjechov, uiterst kritisch tegen de Russische orthodoxie.
André Roes

December 2014

Niet te veel hopen

We worden bemoedigd te wonen onder het woord dat zegt: ‘God bevrijdt’ is ‘elkaar bevrijden’. Niet te veel hopen. Maar wel hopen. Hoop koesteren als een beginsel en vervolgens als een opdracht.
Alex van Heusden

Het is niet in de hemel

De afstanden die wij dankzij de techniek kunnen overbruggen tussen mensen en tussen planeten wordt steeds groter, maar zij brengen de mensen lang niet altijd dichter bij elkaar.
Kees Kok

January 2015

Hoop volgens Rosenzweig

Hopen betekent dat je bepaalde dingen tegen alles in en andere dingen helemaal níet gelooft. Uit liefde voor de mensen om je heen en zelfs voor deze wereld met al haar verschrikkingen. 
Alex van Ligten

Kerstavond

Zoals je het kerstverhaal niet echt kunt begrijpen als je niet beseft wat er toen in de wereld aan de hand was, zo kun je eigenlijk ook geen kerst vieren, als je het losweekt uit de wereld waarin je nu leeft.
Geeske Hovingh

Kerstmorgen

Misschien moeten we 'Serious Request' met alles erop en eraan, wel zien als een waardige invulling van het aloude Kerstfeest, met het glazen huis op de Grote Markt van Haarlem als kerststal.
Kees Kok

Hoop: Jezus van Nazaret Messias?

Hij breekt het brood en zegt
‘brood is mijn lichaam,
Maak nieuwe aarde waar geen honger heerst.’
Huub Oosterhuis

Schaamte

Schaamte: een intiem deel van jezelf, niet voor de openbaarheid bedoeld, is blootgesteld aan de blik van de ander. De feitelijke of de geïnternaliseerde blik.
Colet van der Ven

February 2015

God, alles in allen?

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie - áls hij bestaat, dan aan gene zijde van alle talen. 
Huub Oosterhuis

Boek jij bent geleefd

Deze verhalen kennen ons, ze hebben weet van ons en van wat wij voelen en verlangen. En ze doen wat in onze levens ook gebeurt: ze laten de geschiedenis over ons losbarsten voor we het zelf goed en wel in de gaten hebben. 
Alex van Ligten

Het evangelie van Marcus

Evangeliën zijn verhalen over Jezus - 'Jesjoea' in zijn eigen, Aramese tongval. Over zijn woorden en werken. Over zijn veroordeling en dood aan het kruis in Jeruzalem. 
Alex van Heusden

March 2015

De urgentie van ‘witte plekken’

Er zijn in deze wereld ‘witte plekken’ nodig, zoals dat huis in Kafarnaüm. Plekken waar, vaak tegen alle wetten in, op illegale wijze dus, mensen worden opgevangen die in welke vorm dan ook slachtoffer zijn van het systeem.
Kees Kok

De bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jaïrus

Jezus beantwoordt hier alleen maar dat vertrouwen door de vrouw te zien en te bevestigen dat ze er mag zijn, dat ze recht van bestaan heeft. Verandert de letterlijke aanraking haar wereld, of is het haar eigen kracht, moed, vertrouwen? Is dat het wonder?
Cathérine Verviers

Brood genoeg voor allen

Als het over de woestijn gaat, horen de oorspronkelijke Joodse verstaanders van de evangelieverhalen daar heel wat in mee klinken. In de woestijn leerde Israël waar het in het leven op aankomt.
Kees Kok

Het messias-zijn van Jezus

We zijn al 2.000 jaar verder en kunnen het vrijwel elke dag volmondig Gerard Reve nazeggen: ‘Dat Koninkrijk van U, weet u wel, wordt dat nog wat?’ (Opname bevat enige ruis. Excuses.)
Bettine Siertsema

April 2015

Eerste paasdag – Wat is volbracht?

Het recht op leven moet worden bepleit, verdedigd en bevochten. Levensgevaar moet onderkend en voorkomen worden. Levenskansen moeten geschapen worden, steeds opnieuw. Vlakbij en tot de uiteinden der aarde.
Huub Oosterhuis

Psalmendienst

Met het oog op al die steden klinkt psalm 48 als een lied van verlangen dat in al die plaatsen de vernietiging wijkt . Stel je voor. We zijn hier om ons dat steeds opnieuw voor te stellen.
Bram Grandia

Verliefd op het visioen

Het duurde maar even, maar het smaakte naar meer. De verliefdheid op een meisje is vertaald in de verliefdheid op het visioen van vrede en gerechtigheid.
Alex van Ligten

Verbeelding

Hedendaagse kunst kan een aanvulling zijn op het ‘wereldmuseum christendom’, en daarmee brengt het de boodschap van de bijbelverhalen dichtbij. Die boodschap is er een van bevrijding, zoals we in het openingslied zongen. En bevrijding is: elkaar dragen. Dat kan ons aanspreken, oproepen om ons leven ook zó vorm te geven en de daad bij het beeld te voegen.
Cathérine Verviers

May 2015

Het wonder bij Andersen

Geloven, zei Kierkegaard, is door het absurde heen blijven hopen dat alle dingen mogelijk zijn. In sprookjes en de bijbelse geschriften staat dat het wonder kan.
André Roes

Pinksteren

Het verhaal van Pinksteren leert dat we ons niet moeten opsluiten en afwachten. Het is opstaan geblazen tegen alle heersende ongeesten. Ook wie vandaag zo roept, wordt vaak meewarig aangekeken. 
Geeske Hovingh

June 2015

Het visioen van Paulus

Niets en niemand is bij machte, ons te scheiden van de liefde, waarmee hij ons omringt, in de Messias, Jezus, onze Heer.
Huub Oosterhuis

Stel de vragen

Zou het de bedoeling kunnen zijn om de bijbel als een richtlijn te kunnen zien met Jezus als voorbeeld, of zou het de bedoeling zijn om te geloven in het feit dat Jezus voor onze zonden gestorven is?
Alex van Heusden

Missa Solemnis

Deze Missa Solemnis, deze ‘Hoogmis’, vertelt het verhaal dat onder en achter alle traditionele, katholieke en protestantse vormen van liturgie ligt: Het grote bevrijdingsverhaal van de bijbel.
Kees Kok

July 2015

Lachen in alle talen – Midzomerdienst

In de bijbelse verhalen werkt god alleen in en door mensen, als adem, als inspiratie, als liefde, als erbarmen, als vuur, meestal een waakvlam, soms aangloeiend tot een grote zee-splijtende kracht.
Kees Kok

August 2015

September 2015

Wat heet God?

De bijbel, die oude bibliotheek waaruit wij van week tot week lezen - de bijbel leert ons deze vraag te stellen: wat functioneert als ‘god’ in deze wereld?
Alex van Heusden

Wat is een Ekklesia?

In de Griekse vertaling van de joodse bijbel, de Septuaginta, is het woord ‘ekklesia’ de weergave van het Hebreeuwse woord ‘qahal’, dat ‘bijeengeroepenen’ betekent.
Huub Oosterhuis

Wat is ‘christelijk’?

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik noem mijzelf liever niet ‘christelijk’. Met zoiets moeilijks kan ik mij niet zomaar vereenzelvigen. Ik heb mooi praten, maar een echte ‘christen’?
Kees Kok

October 2015

Deze Wereld Anders #1 – Tinkebell

De wereld móest van dit onrecht weten. Maar ik leerde dat iemand helpen zonder daar zelf beter van te worden, met slechts als motief dat je niet tegen onrecht kan, iets zeer verdachts is.
Kunstenares Katinka Simonse

Wat geloof ik nog?

Wie is de Jezus die nu ons voor gaat? Niet de Jezus die op aarde rond liep, maar de Jezus die wij ons verbeelden, die nog steeds voor ons uit gaat, als een sirene ons verleidt. Lang hebben wij hem verbeeld als een witte, heterosexuele man, en erg bevrijdend was dat niet. Als we ons Jezus nu eens verbeelden als zwarte vrouw? Als vluchteling aangespoeld op een Grieks eiland?
Janneke Stegeman

November 2015

Allerzielen

Wat in dit requiem opvalt, is dat de dode als het ware zelf voorgaat in de dienst. Dat geeft de nabestaanden de mogelijkheid zich in te leven, ook aan hun eigen dood te denken. Op voorhand.
Kees Kok

Deze Wereld Anders #2 – Rikko Voorberg

Deze wereld anders heeft woede nodig. Gevoed door de man uit Nazareth. Woede over de dingen zoals ze zijn. En moed om te zien dat ze niet zullen blijven zoals ze zijn. En dat dit van ons vraagt dat we onmogelijke dingen gewoon beginnen te doen. Samen.
Rikko Voorberg

De kinderen van de rekening

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit in armoede op. Voor uw informatie: dat zijn er 450.000, van wie driekwart onder de twaalf is - beduidend meer dan tien jaar geleden.
Geeske Hovingh

Reikhalzen – eerste Adventszondag

Een hert dat reikhalst, doet dat in de regel niet als dat water nog ver weg is, maar als de hals zich uitstrekt naar water dat vlakbij is. Datgene waar wij met reikhalzen naar uitzien, is mogelijk al vlakbij.
Alex van Ligten

December 2015

De roomskatholieke kerk vandaag en morgen

We leven in rare tijden. Ten aanzien van de rooms-katholieke kerk heerst er een steeds grotere "ignorantia", een verdampende kennis. (Na zijn toespraak beantwoordde Rik Torfs, kerkjurist en rector van de KU Leuven, een aantal vragen van mensen uit de Ekklesia)
Rik Torfs

Deze Wereld Anders #3 – Verbinding

Als er dingen moeten gebeuren wil de boel niet in de soep lopen; dán ben ik te porren voor actie. Niet pósitiviteit maar négativiteit is juist mijn bron van inspiratie. 't Moet een beetje pijn doen, het leven.
Sharon Gesthuizen

Is Jezus de messias?

Wat is een messias? Het woord messias, in het Hebreeuws masjie’ach, in het Grieks christos, betekent ‘gezalfde’. Volgens sommige Joods-messiaanse verwachtingen is de messias van Israël een afstammeling van David, een koninklijke gestalte.
(Helaas is het begin van de toespraak niet opgenomen.)
Alex van Heusden

De Avond voor Kerstmis

Wees maar niet bang, zong de ster, er is een kind geboren in een beestenstal, hier vlakbij, dat gaat de wereld veranderen, je zult nog eens wat zien. En nog meer woorden die ze niet konden verstaan omdat de lucht ineens vol vogelachtige lichtwezens was die mooi hoog ‘vrede op aarde’ zongen. Dat verstonden ze weer wel, ‘vrede’, dat was wat nog nooit op aarde bestaan had. Wat een lied.
Huub Oosterhuis

January 2016

Het komend jaar

Laten we dit jaar niet alleen het jaar van het veelkleurige verschil laten zijn, maar ook het jaar waarin we in discussies deze vreugde, het lied en de profetische vergezichten binnen brengen.
Bram Gandia

Kierkegaard en de onveranderlijke liefde en trouw van God

Je kunt de bijbel 'op geleerde wijze lezen’, meesterstukjes van ‘beschouwing’ schrijven, en zo zelf buiten schot blijven. Maar toch ‘ben ík het tot wie dat woord gesproken wordt', zegt Kierkegaard.
André Roes

Voorgoed verloren?

Voorgoed verloren blijft alleen staan als een individuele tijdelijke gevoelservaring, tekenend voor de wanhoop die ons in de diepte van het leven kan overvallen. Om uit de diepte te komen, moet je omhoog klimmen, uitzien naar een nieuwe tijd waarin we ‘zachte en onbezwaarde mensen’ kunnen zijn. We weten het niet. We hopen het. Zo sterk dat het geloven wordt. Daarom zijn wij hier.
Alex van Ligten

Drie heilige boeken?

"Ismaël, ontkende broeder, ongewenste vreemdeling. Ismaël naar hier gekomen." Volgens islamitische overlevering is Ismaël de stamvader van de Arabische volkeren en is Mohammed een afstammeling van hem.
Alex van Heusden

February 2016

Hoe beleef ik de islam?

Accepteren, in plaats van tolereren, leidt tot medemenselijkheid vanuit gelijkwaardigheid. Moge God ons allen helpen om die Rechtvaardige Balans te vinden.
Anne Dijk

Deze Wereld Anders #4 – Yassin Elforkani

Na al mijn zoektochten ben ik tot de conclusie gekomen dat de Islam eraan toe is om geherdefinieerd en hervormd te worden. Zoals Huub Oosterhuis dat volgens mij de afgelopen jaren ook in uw eigen traditie heeft gedaan. Hervormen is niet eng.
Yassin Elforkani

En weer zingen

De bijbel is vanouds een ‘gezongen boek’, eerder een liedbundel dan een studieboek. Hij voelt zich het meest thuis in een levende liturgie. En hij komt pas volop tot bloei in de confrontatie met onze diepste verlangens en hoogste wensen.
Kees Kok

March 2016

Psalm 119

Psalm 119 is een muziekstuk over een goedwillend mens die geraakt is door de woorden van de Thora - en niets liever wil dan die woorden ter harte nemen en volbrengen. Maar kan hij dat? (Korte dienst gevolgd door uitvoering van Psalm 119 o.l.v. Antoine Oomen)
Huub Oosterhuis

Deze Wereld Anders #5 – Myrthe Hilkens

Vertwijfeling hoeft niet ter discussie te stellen dat het ene mens het andere mens altijd iets te geven heeft. Materieel, of door een wandeling, een luisterend oor, een les Nederlands.  
Myrthe Hilkens

April 2016

Heb jij mij lief?

Petrus is niet de leerling die Jezus liefheeft, en toch is hij het die gekozen wordt. Omdat hij weet heeft van de barst in zijn bestaan, kan hij ook bij anderen zien dat daar het licht binnen kan komen.
Bettine Siertsema

Het loon van de angst

Het loon van de angst is geestelijke verminking, staat in Johannes. Letterlijk staat er: angst heeft straf. De angst ontmenselijkt de ander, en daarmee ontmenselijk je jezelf. Zo straft de angst zichzelf.
Kees Kok

May 2016

Het spook van de werkloosheid

Terwijl wij als dwaze hamsters in onze loopwieltjes ronddraaien, staat een groeiende groep vanaf de zijlijn toe te kijken. Ze zouden wel mee willen rennen, maar wie zet hen in beweging?
Geeske Hovingh

Deze Wereld Anders #7 – Als Mozes had doorgevraagd

Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven.
Stond mijn stad in brand: ik draaide om.
Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde.
Zolang jij je niet laat kennen houd ik
benen op de grond, armen om het kind.
Marjolijn van Heemstra

Pinksteren

Het wil ons maar niet lukken scheidsmuren af te breken, grenzen te overschrijden, huidskleur te negeren - kortom, anderen te ontmoeten als mensen; mensen zoals wij. Waarom lukt dat niet?
Alex van Heusden

Fictie over God?

Ik was een kind en heel de wereld was in oorlog.
Maar ik was gerust, veilig geborgen
in het Groot Verhaal
'dat Gij doet lichten over ons uw Aangezicht'
God van mijn vader.
Huub Oosterhuis

June 2016

Slachtofferschap

In een leefbare samenleving hebben slachtoffers ruimte om te spreken over hun pijn, en kunnen ook daders hun verhaal ter sprake brengen. Dat is iets anders dan een gelijkschakeling.
Janneke Stegeman

Vrede voor jou

Er moet ruimte komen voor meer goed nieuws, voor eerlijke berichtgeving. De wereld in al haar facetten, met haar hoogten en diepten, goed en kwaad en met alles wat bemoedigt en verontrust.
Geeske Hovingh

July 2016

August 2016

Deze wereld – Midzomerdienst

De wijsheid van Prediker en consorten als Jezus Sirach is ervaringswijsheid. En ze weten heel goed dat die wijsheid in deze wereld geen poot aan de grond krijgt. 
Kees Kok

September 2016

Wat wij hier doen

Wij moeten altijd goed op onze woorden blijven passen. Ze moeten opbouwend, troostrijk en bemoedigend blijven. Ook in onze diensten komen mensen vaak voor het eerst.
Kees Kok

De kracht van een Ekklesia

We zijn een huis vol verschillende mensen, dat botst ook wel eens, maar op allerlei ontroerende manieren vormen we weer verbanden met elkaar - onderling dienstbetoon, zoals dat er zo mooi staat.
Geeske Hovingh

October 2016

Afwijzing van de Naam

Zeggen dat de Naam over je is uitgeroepen, betekent: dat je die Naam aanvaardt als je levensbeginsel, je uitgangspunt, de weg die je gaan wilt. Dat betekent dan: dat je lankmoedig en vol ontferming zou willen leven. Niet vanuit het onrecht dat je is aangedaan.
Huub Oosterhuis

De tent der ontmoeting

In het Franse Calais, midden in het geïmproviseerde vluchtelingenkamp aldaar, staat iets als een kerkje - niet gemaakt van acaciahout of van ramshuiden rood geblakerd, maar van bordkarton, met daarop een staketsel dat een dak suggereert en daar weer bovenop een kruis. Je zou ze, die migranten daar, in de modder, mensen zoals wij, iets heel anders toewensen: een prachthuis op Groene Heuvel, waar zij allen kunnen wonen.
Alex van Heusden

Jericho: Fort Europa

Beter is het te zoeken naar een nieuw gebouw, dat in de plaats moet komen van het fort. We zoeken een nieuwe behuizing, als samenleving, als gemeenschap, als individu. Iets dat beter werkt, effectiever dan iets dat goed op slot kan, met dikke muren, sloten en ketens. Iets wat niet uit angst opgetrokken wordt, maar op vreugde en vertrouwen stoelt.
Alex van Ligten

Bevrijding uit angst

Janneke vertelde over haar bezoek aan de voorstelling van hoogleraar psychiatrie en angstspecialist Damiaan Denys en Alex gaf al improviserend uitleg bij het gelezen bijbelfragment over de terechte angsten van Saul.
Alex van Heusden en Janneke Stegeman

November 2016

Oecumene met de Islam

Abraham wordt opgeroepen een weg te gaan, de lange weg van de menswording. De tocht naar een samenleving die aan alle mensen een veilig en bewoonbaar huis moet bieden, moeten we samen gaan. Het lukt niet zonder een politiek van vertrouwen – die ervan uitgaat dat we van elkaar zijn, en ook niet zonder een religie van vertrouwen – die er vanuit gaan dat we aan elkaar gegeven zijn.
 
Janneke Stegeman

Wij willen een Koning. De roep om een sterke man

De leerlingen vragen hem: Ga jij dan het koningschap in Israël herstellen? Het antwoord van Jezus is ontwijkend: dag en uur zijn aan de Vader. Maar de strekking is: geen koningschap meer, maar ‘heilige geest’. Die woorden verwijzen naar een ander soort bewind, een andere opzet van menselijke samenleving. Enkel in de geest van broeder- en zusterschap en onderlinge solidariteit kan vrijheid, recht en vrede ontbloeien. Laat die geest koning zijn, de geest van de Thora. Is dat denkbaar? Toen dachten ze van wel, die Jezus-volgelingen.
Huub Oosterhuis

Bevrijding uit racisme

Goed. Maar wat kan ik doen, wordt mij vaak gevraagd. (…) U kunt een gesprek aangaan met de ‘ander’, en actief zoeken naar gemeenschappelijkheden – u zult merken dat de ‘ander’ meer op u lijkt dan mogelijk verwacht. U kunt moed tonen, en u uitspreken wanneer u zelf iets meemaakt. U kunt solidair zijn, de hand in eigen boezem steken, de blik naar binnen keren.
Sinan Çankaya

Saul en David


Er zijn bedrijven waar dat gebeurt en waar het goed gaat. Waar mensen zich serieus genomen en gewaardeerd voelen en niet door de wegwerpmentaliteit van de leiding tot boze blanke mannen en vrouwen gemaakt worden. Er zijn verbanden waarin mensen erin slagen besluiten te nemen en hun plannen zo in te richten dat ook degenen die zich er niet een-twee-drie in kunnen vinden toch con amore meedoen. Er zijn gezinnen waarin goed wordt samengeleefd, waar niemand zich gekleineerd of gemanipuleerd weet.
Maar dat zijn bedreigde kleine eilandjes. De hoofdstroom van onze cultuur is gebaseerd op een machtsdenken waarbij de winnaar, ook al is het maar met één stem verschil, met veel meer winst op alle terreinen gaat strijken dan hij verdiend heeft.
 
Alex van Ligten

December 2016

David in al zijn facetten

Het bijbelverhaal leert dat David zich ter verantwoording liet roepen. Hij erkent dat hij het zelf gedaan heeft en hij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden op zich. Hij wentelt het niet af op anderen, hij draagt het zelf. Daarom ook verontschuldigt hij zijn verblinde zoon – het is alsof hij weet en erkent dat niet Absalom zelf de eerste schuldige is. En hij drinkt de beker tot op de bodem. In die bereidheid om zijn schuld te dragen, om eraan te lijden en alle gevolgen onder ogen te zien, is David het prototype geworden van de mens die zich bekeren kan.
Huub Oosterhuis

Zoon van David?

Hoe Jezus ook allemaal genoemd mag worden, zeker is hij een zoon van Maria. Over haar afkomst is niets bekend. Zij heeft geen stamboom, geen geslachtslijst. Zij lijkt alleen te bestaan als de vrouw van Jozef. Maar wat is dan haar plaats daar aan het eind van heel die geschiedenis van verwekkingen?
 
Kees Kok

Bevrijding uit Hebzucht

Wij leven in een wereld, waarin talloze mensen op zoek zijn naar geld en goed, als het enige echte doel in hun leven. Veilig in de comfortzone van het kristallen paleis. De rest van de wereld, mondiaal, vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, en nationaal, al die mensen, heel veel ook in Rotterdam, die sociaal worden uitgesloten, jammer dan. Die zoeken het zelf maar uit. Ik hoop van harte, dat die situatie – en ik hoop ook de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en Brexit - aanleiding zijn voor een gezamenlijke zoektocht naar een nieuw Europa en nieuw Nederland. Voor bezinning en gesprek over die essentiële vraag: wat zoek ik, wat zoeken wij eigenlijk in het leven, in Europa, in Nederland?
Dick Couvée

De Avond voor Kerstmis

In dat verhaal zijn de belangrijkste rollen weggelegd voor kleine mensen - arme herders, een timmerman, een jong meisje en een kind dat ligt in een voederbak. Daarmee wordt uitgedrukt dat deze koning niet vanaf een gouden troon zal regeren, maar vredevorst zal zijn in een wereld die de hunne is (...)  En het verhaal gaat verder (...)  zo is hij een ware zoon en erfgenaam van de oude verhalen van uittocht en bevrijding, ooit begonnen bij Abraham. Hij laat ons zien dat al die woorden van gerechtigheid niet te hoog zijn gegrepen, nee, ze zijn te doen.
Geeske Hovingh

January 2017

Uitvaart en afscheid van Céline Meulman

Oudejaarsdag 2016 overleed ons erelid Céline Meulman-Depoortere. Op 8 januari namen wij tijdens een indrukwekkende dienst afscheid van haar. Maandag 9 januari vond de bijzetting in het graf van Loe plaats op Zorgvlied
Huub Oosterhuis

Bevrijding uit vooroordelen

Dit is dus wat we kunnen doen: onderkennen dat we vooroordelen hebben. Onderzoeken waar ze vandaan komen. En bedenken hoe je er mee om wilt gaan, zeker als je naaste niet altijd degene is die het meeste op je lijkt. We ontmaskeren onszelf en elkaar, met liefde. We moeten er, net als die Samaritaan, soms vuile handen bij maken. We moeten van ons paard afstappen. En misschien komt er dan ook de dag dat we bedenken dat barmhartigheid heel goed is, maar nog niet voldoende.
Anja Meulenbelt

Jozia en het hervonden boek

Een kleine mooie revolutie, een kleine mooie ritselende revolutie. Niet één grote, sterke man (M/V), niet uit alle macht, met alle geweld, maar klein, mooi, ritselend. Beseffend dat ze al plaats heeft, die revolutie, op tal van momenten en tal van plaatsen, in de geesten en de daden van mensen die liefde bewijzen aan anderen, aan elkaar. Die elkaar bijstaan en elkaar door de donkere nachten heen helpen. In alle goede woorden die gesproken worden, in alle geduld dat opgebracht wordt, alle genade betoond, alle ontferming bewezen. Liefde en bevrijding van de daken geschreeuwd.
Dat allemaal en nog veel meer.
Alex van Ligten

Herdenken en vergeten

Elk verleden, nationaal evengoed als individueel, heeft bladzijden die niet lelieblank zijn, periodes of gebeurtenissen die we liever bedekt houden, maar die we vroeg of laat toch beter onder ogen kunnen zien, hoe pijnlijk ook. Niet om ons te wentelen in negatieve gevoelens, maar om er lering van te trekken.
Bettine Siertsema

February 2017

Godsverwarring

Rispa begrijpt het niet. Een god die met ‘bloedschuld’ werkt is geen bevrijder, maar een doodsgod. De god van David kan niet de god van Mozes zijn. Er moet in de loop van de geschiedenis een persoonsverwisseling hebben plaatsgevonden. Rispa begrijpt dat niet, maar wéét dat wel. Zij doet wat ze van de god van Mozes geleerd heeft: ontferming, trouw tot in de dood. Zij doet dat tegen David, tegen de god van koning David in.
Huub Oosterhuis

Spraakverwarring

Haat is een verticale aangelegenheid, gegrond op absolute, keiharde, bakstenen zekerheden. Wie twijfelt, wie nauwkeurig wil zijn, kan niet haten, haat is onnauwkeurig, het doet alle verschillen vervagen en scheert hele volksstammen over een kam, ziet alleen nog ‘wij en zij’, maakt mensen als individuen onzichtbaar. Ze worden gelijkgeschakeld, pasklaar gemaakt voor gebruik, zoals bakstenen in hun mallen.
Kees Kok

March 2017

Nieuwe hemel, nieuwe aarde

Wij zijn het die de droom moeten leven. Er handelend vorm aan moeten geven. Het zijn onze handen die moeten reiken en strelen, onze stemmen die moeten protesteren, troosten, zingen. Het is aan ons om dat vuur van visioenen brandend te houden, niet afgestompt te raken door de zorgen van alledag, niet moedeloos te worden van alles van wat mislukt tussen de ene en de andere mens, tussen de ene en de andere groep, ons niet te laten intimideren door cynici en makelaars in angst. Wij zijn het die de schepping mogen voltooien. En we kunnen het omdat het onze bestemming is. Omdat wij daartoe geschapen zijn.
Colet van der Ven

Van revolutie naar dictatuur

Mensen tegen elkaar opzetten en uitsluiten. Haat en demagogie. Categorieën creëren. Dat is wat Konstantin Paustovskij zag op 12 maart 1917 en in de jaren daarna. ‘Wij’ tegenover ‘zij’. Maar wie zijn ‘wij’ en wie zijn ‘zij’? Al die boze mensen in dit land die hun angst en onzekerheid, hoe begrijpelijk ook, ventileren op vreemde anderen. En hoe dat wordt aangemoedigd en gerechtvaardigd in de hoogste politieke echelons. Er staat het nodige op het spel, woensdag aanstaande, 15 maart 2017, en nog lang daarna.
 
Alex van Heusden

Bevrijding uit verslaving

Want wat mij betreft is iedereen zo’n profeet die geroepen wordt om te gaan naar een punt waar hij liever niet wenst te zijn, vanuit zijn veiligheidsoverwegingen omdat hij juist op dat punt geen enkele referentie meer heeft. En juist op dat punt op niemand kan vertrouwen. Precies op dat punt wordt zijn uniciteit aangesproken. En wat is er enger dan dat je uniek bent, dat je bent zoals je bent, zonder dat je hoort bij een groep of bij een club, bij een gemeenschap. En het wonderlijke is dat wanneer je je uniciteit volgt, dat je dan opeens blijkt toegetreden te zijn tot een gemeenschap.
Hans Kortweg

Ruth

Het laat zich verklaren door dat prachtige woordje geer, Hebreeuws voor vreemdeling én gast. Dat gaat terug, zeggen de geleerden, op de nomadentijd van het volk. In de dagen van Abraham, Izaäk en Jacob was het ontvangen van vreemdelingen een levensnoodzakelijkheid. Iemand wegsturen van de bron waarbij jij je tenten had opgeslagen, betekende dat je hem de dood instuurde. Dus de vreemdeling is je gast.
Alex van Ligten

Alternatieve feiten

[een onderbreking in de luisterversie - na anderhalve minuut, er ging een brandalarm af]
 
Er is jou verteld, mens, wat goed is. Wat vraagt JHWH anders van jou dan recht doen, solidariteit, vriendschap en nederig te gaan met jouw God?
Dat zijn prachtige woorden, de bekendste van Micha. Maar de praktijk is vaak zoveel weerbarstiger. Dat er in de wereld van politiek en macht gelogen wordt, weten we, maar ook wijzelf zijn niet onschuldig, produceren ook wel eens alternatieve feiten. Wie is er nooit in de valkuil van het vooroordeel gestapt? Hoe vaak blijkt een verhaal dat je als zoete koek slikte, veel meer nuance te kennen dan je dacht?
Geeske Hovingh

April 2017

Pasen

Luz is Spaans voor licht. Deze Middeleeuwse Joodse legende stamt uit Spanje, uit de bloeitijd van de Joodse en de Islamitische filosofie aldaar. Maar er is een dubbele bodem in  het verhaal. Het is ook een ‘midrasj’, schriftuitleg. Luz is ook de naam van de plek waar die beroemde scène in Genesis zich afspeelt van Jakob die in zijn dromen een ladder ziet staan die reikt tot in de hemel, en waarlangs engelen afdalen en opstijgen.
Kees Kok

Waarover zingen wij

Zingen tegen, tegen deze wereld, is roepen om een nieuwe aarde. Dat is de roeping van een kerkelijke gemeente, een Ekklesia. Als wij haar niet meer zingen, zal zij niet komen. Als wij haar niet meer indenken - als wij die geestelijke oefening in verbeeldingskracht en hoop niet meer volbrengen, zal zij niet komen. Zolang wij zingen is zij komende.
Huub Oosterhuis

May 2017

De poëzie van Ida Gerhardt

‘Hun liefde en hun veten/ gaan niet meer in mij om. / Er bleef alleen het teken: brandmerk en adeldom. / Als een fossiel in zwarte lei. / Zij slapen. Eeuwen diep in mij.’ Het verleden, zo zegt het gedicht, ís er, en is er ook weer niet. Met de wonden uit het verleden omgaan, is een levenskunst. Je moet ze zo ver open houden dat je ze kunt verzorgen, om ze daarna te laten dichtgaan. Wat je zeker niet moet doen is je wonden, in dwangmatig zelfbeklag, wijd openhouden en ze telkens opnieuw aan anderen laten zien. Dan gaan ze zéker niet dicht. En: er is soms iets van buiten jou nodig om je van die donkere, die zwaarte, die zwaarmoedigheid te bevrijden, een licht van buiten, van een ander, van iets anders. Je kunt je niet aan je eigen haren omhoogtrekken. 
André Roes

De leer van Jezus

Dus de doop als voorwaarde voor zondevergeving. Goed degelijk christendom – een dwaalleer van jewelste. Want het staat hier helemaal niet zo. Die doop is er het teken van dat je je omkeert tot, náár, de vergeving van zonden. God gaat jou je zonden niet vergeven als jij je doopbewijs (...) laat zien, maar je wordt opgeroepen je om te keren tot die vergeving van zonden waarmee God al op je staat te wachten, als de vader op zijn verloren zoon in de gelijknamige gelijkenis. 
Je moet je omkeren van de dwalingen jouws weegs en dan loop je in de goede richting, recht op het nieuwe leven af van vergeving, verlossing, liefde.
Alex van Ligten

De leerlingen van Jezus

Als wij ons, hier bijeengekomen, ekklesia noemen, ‘leerlingen van Jezus’, weten wij ons geroepen, heel concreet, om mee te werken aan opvang en begeleiding van vluchtelingen - daar kun je ook je levenswerk van maken. Om misverstanden, vooroordelen en scheldpartijen te bestrijden, en zo scheidsmuren af te breken - niet ‘wij’ hier tegenover ‘zij’ daar, niet ‘wij’, christenen, dus messiaanse mensen, tegenover ‘zij’, moslims.
Alex van Heusden

Navolging: wie het niet met me eens is, die volge mij

Lukas vertelt het verhaal van een gemeenschap die sterk genoeg moest zijn om vervolging aan te kunnen, en zelfs groeide. Ondertussen leeft er in het Christendom altijd iets voort van die idylle als meetlat. Het heeft een hoog: hier-is-het-niet-gehalte, een hoog afbrand risico ook, want je leeft met een doel dat onhaalbaar is. Al te hooggestemde idealen kunnen bedekkend en fnuikend werken. Ik vraag me dus af: is het eigenlijk wel iets om naar te verlangen, dat type gemeenschap? Ik geloof eerder in een gemeenschap die leeft met idealen, zonder die of zichzelf te idealiseren, en zonder naar eenstemmigheid te streven. 
Janneke Stegeman

Met ontferming bewogen. Individu, massa en gemeente

Wij kunnen onze individualiteit inbrengen in een gemeenschap en daarmee van ondeelbaar individu uitgroeien tot een mededeelzame persoonlijkheid, een rol spelen. Zo kunnen wij onze wanhoop om deze wereld, onze eenzaamheid, onze depressie overwinnen. Die gemeenschap kan je familie zijn, je vriendenkring of je gezin, je club of je gemeente. Meestal verschillende gemeenschappen tegelijk. 
Kees Kok

June 2017

De geest van waarheid – Pinksteren

En dan kun je eindeloos twisten over wat dan de enige ware Heilige Schrift is, maar in al die geschriften gaat het er uiteindelijk om hoe wij mensen het menselijkst met elkaar zouden kunnen leven. 
Kees Kok

Slotakkoord

Die tweeslag van donker en licht valt precies samen met wat deze Ekklesia wil zijn: aan de ene kant een plek waar we niet schromen de vinger op de zere plek te leggen, misstanden aan te kaarten en aandacht te vragen voor de misdeelden in deze wereld: vluchtelingen, armen, verslaafden, opgebrande mensen. Maar dat is onlosmakelijk verbonden met die andere kant waar bemoediging de ruimte krijgt, waar we op zoek gaan naar verhalen die laten zien dat het kan: opnieuw geboren worden, samen werken aan een rechtvaardigere wereld waarin niet het eigengewin maar de zorg voor elkaar de boventoon voert.
 
Geeske Hovingh

July 2017

Midzomerdienst

Bijbels gesproken is elke mens vlees. En alle vlees is gras - gras verdort, een bloem verwelkt. We zijn ons lichaam, wij mensen - zonder lichaam zijn wij niet; hoe zou een ziel het zonder lichaam moeten stellen? Onze lichamen leven en zo komt het dat wij leven, met alles wat ons tot mensen maakt: lachen en wenen, denken en voelen, liefhebben, strelen, werken en rusten, elkaar vergeven als dat moet. Maar onze kracht, dat wat ons in leven houdt en doet ademen en in beweging zet, is ook onze zwakte. We zijn brekebenen, kwetsbaar, weerloos, nietig, vatbaar voor ziektes, aan beperkingen onderhevig - en ten slotte wacht ons de dood. Zo is het organisch geregeld. Door wie of wat? Wie het weet, mag het zeggen.
Alex van Heusden

August 2017

September 2017

Water in de woestijn

Herkent u dit? Innerlijke slavernij. De macht der gewoonte omdat je niet de moed kunt opbrengen je leven anders in te richten, terwijl je daar, als je afdaalt in jezelf, innig naar blijkt te verlangen. Doffe berusting, het is zoals het is, het kost te veel moeite om jezelf opnieuw uit te vinden. Toch maar proberen, angst en twijfel weerstaan, opbreken en gaan, van bitter naar zoet.
Alex van Heusden

Profetie: de toonsoort van de Schrift

Je kunt wel heel hard en vroom roepen: ‘de tempel, de tempel des Heren is hier’, of zoals onlangs nog in deze tempel, je beroepen op de joods-christelijke waarden die ons land al eeuwen zouden kenmerken, uiteindelijk komt het erop aan dat je ´recht doet van mens tot mens, dat je vreemdeling, wees en weduwe niet onderdrukt’. Profetie is ook niet moeilijk,  geen geheimtaal, geen waarzeggerij, je kunt haar een op een vertalen naar vandaag.
Kees Kok

October 2017

Profeten van nu: racisme

Iemand die publiekelijk gênante vragen stelt en de confrontatie aangaat met orthodoxie en dogma. Zo omschrijft Edward Said een publieke intellectueel. Je zou zo iemand ook een profeet kunnen noemen. Gloria Wekker is geïnspireerd door Saids woorden en vult aan: die confrontatie komt niet voort uit wraakgevoelens, maar uit bezorgdheid en affectie.
 
Er is een lange traditie van mensen die de confrontatie aangingen met macht en onrecht. Mozes bijvoorbeeld. Hij ging naar Farao en sprak: 
Zo spreekt JHWH, de God van Israël: ‘Laat mijn volk vrij gaan.’
Gloria Wekker

Over God

Over God zal het gaan. Wie is God? Wat is God? Hoe kan God ter sprake komen, op een zinnige en herkenbare manier?
Huub Oosterhuis

Goede woorden spreken

Als wij ‘God’ zeggen, laten we dan afspreken dat we aan gerechtigheid, geluk, vrede, liefde denken, en dat we onze geest daardoor krachtig laten worden.
Alex van Ligten

Omkeren

Willen we de ondergang afwenden, dan zullen we toe moeten naar een sfeer die alles en allen omvat. De hele wereld. Een wereld, voorbij aan de klassieke onderscheidingen tussen het eigene en het vreemde, tussen vriend en vijand.
Colet van der Ven

Hervorming als blijvende noodzaak

Elke reformatie, van die van koning Josia tot die van Luther en Calvijn en van alle hervormers van de eeuwen daarna, draait om de herontdekking van de bijbel als boek van bevrijding, vol ‘woorden van liefde, genade, verbond’, woorden die het leven doen bloeien, niet verwelken. 
 
Kees Kok

November 2017

Het woord is niet te hoog

Vanaf het moment dat je je laatste verzet opgeeft en het er dan maar op waagt, is er toekomst en stroomt het leven weer verder.
Henk Baars

Geroepen zijn

Vrijheid betekent ook onzekerheid. Maar we hebben een richtsnoer aangereikt gekregen, we kunnen ervoor kiezen ons te laten inspireren en aansturen door een visioen.
Bettine Siertsema

Vergeven

Als vader zeg ik: vergeven, het zal wel moeten! Om de boel bij elkaar te houden, verder te kunnen. Vergeven is, voor een deel althans, ook gewoon een discipline. Een paar regels: maak zo snel mogelijk een eind aan een ruzie, voordat het kwaad groeit en gaat woekeren.
André Roes

Vergeten

Dat je vergeten wordt, dat niemand jou meer weet, kent, roept, dat is een soort oerangst. Vallen in een duistere diepte, opgaan in het niets. Dromen we zulke dingen, dan zijn het erkende nachtmerries.
 
Alex van Ligten

December 2017

Profeten van nu: armoede

De profeet Amos leert ons dat het erop aankomt op te komen voor armen. Wie zich verliest in de spirituele zaken van het leven, maar de armen niet ziet en geen recht doet, verliest het contact met waarom het gaat in het leven, of zoals je wilt: om Wie het gaat.
 
Arjan Vliegenthart

De Messias en het licht

Al die heilige, hele, onverdeelde mensen van alle tijden, religies en culturen vormen samen het contragewicht, de tegenbeweging tegen het kwaad.
 
Kees Kok

De moeder van Jezus

Wij scheppen de mythe van het meisje Thora én van de koningin des hemels die de maan bestiert en de loop der sterren ten goede leidt - wij kunnen niet zonder, blijkbaar, zomin als wij zonder sportheldinnen kunnen en zingende sterren.
Huub Oosterhuis

De avond voor Kerstmis 2017

'De wereld buitensluiten, dat is niet wat wij willen en mogen doen, thuis niet en in de kerk niet.'
Bettine Siertsema

January 2018

Voorbeden

Wij komen hier om vertroosting te vinden. Ik weet niet wat ieder van ons overkomt, overkomen is, overkomen zal. Niets weten we. Maar we komen ook om ‘vertroosting bij voorbaat’: dat wij staande blijven in de beproeving.
Huub Oosterhuis

Weefsels van verhalen

De bijbel is geen geschiedenisboek, al wordt hij door velen nog steeds zo gelezen, als een feitenrelaas. Het is literatuur, een weefsel van verhalen, één Groot Verhaal. Goede literatuur bestaat bij de gratie van de herkenning - dat wij onszelf er al lezend in terugvinden.
Kees Kok

Die komen zou..

Over macht gaat het, machtsmisbruik en machteloosheid. Het evangelie is ervan doortrokken. Lukas spreidt een even grote hekel ten toon als het gaat over koningen en heerschappen die heerschappij voeren als in alle bijbelboeken vóór hem gebeurt. 
Alex van Ligten

Beproevingen

De Thora leert: als mensen delen met elkaar, is er brood genoeg voor iedereen en hoeft niemand gebrek te lijden. Wij mensen kunnen dat voor elkaar krijgen, kunnen leren delen. Er is geen wonder voor nodig om te zorgen dat wereldwijd geen mens nog sterft van de honger.
Alex van Heusden

February 2018

Van wie is het Woord

Van wie is het woord? Wie is zo hebzuchtig zich het woord toe te eigenen als een onvervreemdbaar bezit in het opiniecircus waarin wij leven? Hoe praten we met elkaar?
Joost Baars

Het gouden kalf

Geld, hebzucht, een perfect uiterlijk, seks, macht, verslaving. Die menselijke natuur die ons terug duwt naar de vleespotten, weg van de woestijn van beproevingen, weg van de weg naar de vrijheid. Terug in slavernij, naar het schijnbaar veilige houvast, de vreugdeloze, perspectiefloze zekerheid.
 
Colet van der Ven

‘Geef aan de keizer wat van de keizer is’ – Tussen realisme en utopie

Wij lijden niet onder de onderdrukking van een wreed regime, maar wel hebben we soms het gevoel vast te zitten in een systeem dat we niet willen, maar waar we ons niet aan kunnen onttrekken.
Bettine Siertsema

March 2018

Profeten van nu: over klimaatverandering

In de serie ‘Profeten van nu’ sprak René ten Bos, Denker des Vaderlands, over de betekenis van religie en het denken over God in relatie tot ecologie en klimaatverandering. Nu te beluisteren.
René ten Bos

De harmonie der sferen

Hoe bewaak je je ziel? Door de woorden over wat goed is en wat slecht, wat tot leven strekt en wat naar de dood leidt, in je hart te bewaren, ze niet kwijt te raken, ze door te geven aan je kinderen.
Kees Kok

Onder de Wereld

Er gebeuren onvergeeflijke dingen, en er zijn zaken die alleen te vergeven zijn door de direct getroffenen, niet door gelovige zielen die hun zinnen laten beginnen met: ‘Maar je moet toch...’
 
Alex van Ligten

Nieuwe dag. Nieuwe tijd

Twee nieuwe leden van het liturgisch team stelden zich aan ons voor: Mirjam Rigterink en Bart-Jan van Gaart in de vorm van een gesprek, waarbij Alex van Heusden hen enkele vragen stelde.
 
Alex van Heusden in gesprek met Mirjam Rigterink en Bart-Jan van Gaart

April 2018

Pasen

Het is dag een, elke week weer, eigenlijk is elke dag de eerste. Je angsten zullen verdwijnen. Je komt uit de diepte. Wat zwak is, is in wezen krachtig. De laatste wordt de eerste, wat arrogant hoog gezeten is wordt neergehaald, de dove zal horen, de blinde ziet, de steppe zal bloeien, de dode leeft.
Alex van Ligten

Niet hier is hij

Altijd dreigt de desillusie, de resignatie, de capitulatie. En is dat niet precies de reden waarom wij van week tot week bijeenkomen om ons te laten ompraten en bijpraten, om onze slome harten te laten reactiveren en het brood te breken, als ritueel van solidariteit?
Kees Kok

Jakob verhief zijn voeten

Als vertaler van bijbelteksten sta je in een traditie van eeuwen en eeuwen. Daar hoef je niet beduusd van te raken, het stemt wel tot nederigheid. Want je weet: elke vertaling, ook die van jou, is een voorlopige.
Alex van Heusden

May 2018

De toren van Babel

We bouwen aan de toren van Babel, en die is al vele malen hoger dan die van drie millennia geleden op de vlakte van Sinear. Daaraan geven we onze beste krachten. Op die weg zullen we voortgaan, naar beste kunnen, naar beste weten.
Mark Wildschut

Geef vrijheid door: verzet

De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid. Gehoorzaamheid hangt in de bijbel altijd samen met recht doen. Ontzag hebben voor de God van het leven, betekent ‘nee’ zeggen tegen de machten van de dood.
Bram Grandia

In geuren en kleuren

Alle tegenstand en tegenwerking van de religieuze officials heeft niet kunnen verhinderen dat in de synagoge juist het Hooglied dé vaste lezing werd op het belangrijkste feest van zowel Joden als christenen: Pesach, Pasen. 
Alex van Ligten

Pinksteren

Wie verlangt niet naar wijsheid, goede raad, zuivere, menselijke maat en troost in deze tijden van onwijsheid, radeloosheid, van mateloze welvaart die maar meestijgt met de zeespiegel, en bij alle wereldleed?
Kees Kok

Onzichtbare levens


De toespraak behelst het verhaal over Onzichtbare levens, het boek van fotograaf Adriaan Backer en Colet van der Ven over mensen aan de rand van de samenleving die extra gestigmatiseerd worden vanwege hiv of aids.
 
Colet van der Ven

June 2018

Geboren zijn is vreemd geluk

Ik denk dat velen van ons hier op zondag bij elkaar komen om tegenwicht en tegenstem te vinden, innerlijke tegenkracht te vinden bij elkaar, en om deel te krijgen aan het grote bijbelse verhaal, dat soms boven alle verwikkelingen uit doorbreekt naar een visionair moment van eenvoud, eenvoudige liefde.
Huub Oosterhuis

Ontmoeting

Ik wens ons een stad waarin we elkaar ontmoeten. Waarin we ons, met vallen en opstaan, heen weten te worstelen door ons ongemak met wat ons vreemd is. Door onze angst voor wie we niet kennen.
Mirjam Rigterink

July 2018

Midzomerdienst

Qohelet is een wijze leermeester in Israël. Hij zegt dingen waar je het zonder meer van harte mee eens kunt zijn, maar wisselt ze af met uitspraken die om tegenspraak vragen.
Alex van Ligten

August 2018

September 2018

Zonder liefde ben je nergens

De vraag zou moeten zijn ‘wie bevrijdt ons van de hysterie’ want de mondiale ontwikkelingen zijn in belangrijke mate wat ze zijn en laten zich niet tegenhouden. Je kunt een rivier omleiden, kanaliseren, een dam opwerpen om het water wat langer vast te houden, maar droogleggen kun je hem niet.
Bart-Jan van Gaart

Een onbekende god

Meten is weten en onbekend maakt onbemind. Het staat wel mooi en het is natuurlijk meer dan terecht als je toegeeft dat je iets niet weet, maar juist bij de zaken van godsdienst en geloof moet je daar niet meteen mee komen. Anders lijkt het erop of je je verstand al bij voorbaat uitschakelt. Eerst kijken hoever je komt met weten en kennen, en dan vaststellen waar het ongeveer stokt.
Alex van Ligten

Over gemeenschap

Een huis van gemeenschap. Ekklesia - noemen we onszelf. Daar zit het Griekse werkwoord kaleô in, roepen. Ek-kaleô: uit-roepen, in de zin van: iemand ergens uit roepen. Of: iemand oproepen, iemand uitnodigen. Waaruit worden wij dan weggeroepen? En waartoe opgeroepen?
 
23 september 2018 - Mirjam Rigterink
 
 
Mirjam Rigterink

October 2018

Driestromenland (1/5)

‘Abrahamitische religies’ worden ze wel genoemd, Jodendom, christendom en islam. Ze hebben in Abraham een gemeenschappelijke oorsprong, die drie van Driestromenland, ze zijn aan elkaar verwant, familie als het ware, zusjes of broertjes of neefjes - Kwik, Kwek en Kwak. Maar zo eenvoudig ligt het niet, ze zijn alle drie geboren uit complexe historische processen vol conflicten en veel vergoten bloed.
Alex van Heusden

Mijn God is groter! (Driestromenland 2/5)

Het omstreden verhaal van Abraham (of Ibrahim) en het offer van zijn zoon wordt gelezen. Ik zal mijn persoonlijke reis delen waarin ik weinig heilige huisjes overeind laat, God ontmoet ver voorbij de grenzen van religie, de islam en christendom met elkaar verbind, maar vooral laat zien hoe ik telkens opnieuw moest leren loslaten om juist dat te vinden wat er toe doet.
 
10 oktober 2018 - Mounir Samuel 
 
 
 
 
Mounir Samuel

Ver weg dichtbij (Driestromenland 3/5)

De interreligieuze dialoog is echter meestal ook een hele veilige, saaie dialoog. Heikele onderwerpen worden vermeden. Niks mis mee natuurlijk. Maar leren we de ander op deze manier eigenlijk wel goed kennen? Als we ons hart niet laten spreken, kunnen we dan ook elkaar wel echt ontmoeten?
 
18 oktober 2018 - Enis Odaci 
Enis Odaci

Licht voor onze ogen (Driestromenland 4/5)

Menno ten Brink

Meerstemmige psalmen (5/5 Driestromenland)

Psalm 73 zingt voor ons dat het goed is om de werkelijkheid te zien. Om je inderdaad af te vragen of het ooit goed komt, om maar even te denken dat we aan de rand van de afgrond staan. Dat is het bewijs dat je goed gekeken hebt.
Gerard Swüste

November 2018

Allerzielen

Onze levens zijn vol anderen, vaak te veel - niet bij te houden. Ongezochte contacten die soms intens worden, plotselinge vriendschappen, langzame of plotselinge vervreemdingen. Je ontmoet een man, een vrouw. Je bent geboeid - maar het komt er niet van elkaar te leren kennen: een vluchtige aanraking, een dagdroom; het dendert verder, het leven, alles, hét.
Huub Oosterhuis

Moed

Moed wordt vaak ten onrechte geassocieerd met vrij zijn van angst, maar moed is juist de confrontatie aangaan met de angst - voor pijn, afwijzing, intimidatie, tegenslag, ontberingen - om het geweten te volgen.
Colet van der Ven

Zonder papieren

Op al die plekken waar recht gedaan wordt, of je nu bekend bent of vreemd, met of zonder papieren, hier of thuis – op al die plekken gebeurt God. Daar komt Hij tevoorschijn als het eerste licht van de morgen.
Geeske Hovingh

Handen en voeten

In de woestijn, waarin de bevrijdingsbeweging zich bevindt, wordt de schoonheid zichtbaar gemaakt die ons te wachten staat.’ Die woestijn is deze wereld waarin wij leven. En we hopen en verlangen op onze beste momenten naar iets beters, we willen geen vrede sluiten met het bestaande, want deze bestaande orde is wanorde.
Alex van Ligten

December 2018

De dood van Mozes

Dat volstrekte visioen van een goed wijd land, een nieuwe wereld, dat is alleen te dragen, dat kan alleen geloofwaardig worden uitgesproken, als je er volstrekt op vertrouwd dat de God van dit visioen bij jouw mond zal zijn, of in een ander bijbels beeld: dat zijn geest je niet zal verlaten.
Huub Oosterhuis

Jozua en Jericho

Jericho was en is overal waar muren en torens, forten, forums en vrijheidspartijen worden opgericht om de ander te weren. En zijn muren zitten diep in het onderbewuste van tallozen overal ter wereld, als afweer tegen ieder die anders denkt, gelooft, leeft: de Jood, de moslim, de christen, de homo...
Kees Kok

Samuel

Niemand van ons wil oorlog, ieder van ons wil geweld en terreur de wereld uit. En zolang dat niet gebeurt, vieren we elk jaar Kerstmis, om niet te wanhopen aan vrede op aarde, ooit, voor alle mensen van goede wil.
Alex van Heusden

January 2019

Kinderkerstfeest

Mirjam Rigterink

De Avond voor Kerstmis

Dit kind is geboren in duisternis, de duisternis waar wij allemaal van tijd tot tijd doorheen gaan, dit kind is de aanzegging en bemoediging voor een menselijker mens zijn.
Bart-Jan van Gaart

Brief van Jakob

Volgens de brief van Jakob zou ‘ware religie’ zich kenmerken door het doen van goede werken, daden van erbarmen en ontferming.
Alex van Heusden

Brief van Jakob 3

De God van Jakob is die van Exodus. Een die hoort, weet en ziet. Die ziet hoe de rijken hun arbeiders uitbuiten en: ‘De schreeuw van hun achtergehouden loon is doorgedrongen tot de oren van JHWH.’ Zoals ooit de schreeuw van Israël in Egypte.
Kees Kok

Vergeving en weer leven

Waar het nu om gaat is: verbreek een relatie nooit definitief. Verklaar de ander niet dood, schrijf hem niet af, duw hem niet definitief weg in het kwaad. En als er niet meer met mensen te leven valt? Doe dan een stap zijwaarts, laat de herinnering aan het kwaad rusten, tot betere tijden.
Andre Roes

February 2019

Mens waartoe

Het aanvaarden van leegte en vervreemding, het in de ogen kijken van de angst voor dit beest, zou wel eens een veel betere manier kunnen zijn om dat beest te temmen dan onze angst te bestrijden met geluksproducten. 
Bart-Jan van Gaart

De ogen van een kind

Ik wil geloven dat het waar is, dat niets onmogelijk is, dat zachte krachten het winnen - en nog zo van die dingen waarover we zingen. Ik kies dit te geloven. En dus probeer ik zo eerlijk mogelijk in de spiegel te kijken en mezelf de vraag stellen: wat kan ik doen?
Mirjam Rigterink

God beschikt?

'God' is in toenemende mate een vraagteken geworden of zelfs helemaal uitgewist - uit een deel van het collectieve geheugen verbannen. Doodverklaarde, uitgekauwde mythe. Maar niet verdwenen is de vraag wie wij zijn, ik en jij, persoonlijk en collectief, wij mensen.
Alex van Heusden

March 2019

Dat ik wilde (wat ik wilde)

Een van de moeilijkste dingen die we waarschijnlijk moeten leren is: helpen op de hulpeloze manier van luisteren. Luisteren naar problemen waarvan we weten dat we ze niet kunnen oplossen. We kunnen het lijden niet wegnemen, we kunnen de gebeurtenissen waarover mensen rouwen niet ongedaan maken, we kunnen de kracht die ze ooit hadden niet teruggeven.
Paul van Tongeren

De stad I

Steden zijn niet alleen maar mooi. Ze zijn ook vies, ongezond - en er zijn altijd te veel toeristen. Het zijn ook altijd machtsconcentraties, er is voortdurend strijd om wie het er voor het zeggen heeft.
Alex van Ligten

De stad 2: Ninive Babel en Sodom

Steden en metropolen, nu én vroeger, zijn dynamisch, chaotisch en nauwelijks in de hand te houden. Alles draait om samenwerking tussen mensen die vreemden zijn voor elkaar en daar ordening in aanbrengen, goede orde. Zo groeien er nieuwe verbanden van samenleven en samenwerken, buiten de traditionele trits van familie, clan en stam om.
Alex van Heusden

De stad 3: Babel

Als het zo is dat we willen leren schrijven aan gedeelde verhalen, en als het zo is dat we daarvoor eerst elkaars verhalen moeten horen en proberen die zo goed mogelijk te verstaan, ook de verhalen die ver van ons af staan - als dat zo is, dan moeten we die verhalen opzoeken. En dan moet ik mijn kinderen meenemen en hun leren verder te kijken dan hun neus lang is.
Mirjam Rigterink

April 2019

De stad 4: Jeruzalem

Ook voor veel niet-Joden, christenen en moslims, staat ‘Jeruzalem’, zo niet het aardse, dan wel het hemelse Jeruzalem, symbool voor het grote, wereldwijde verlangen naar een, naar dé stad van de vrede die overal voor onze ogen steeds verder weg lijkt te wijken.
Kees Kok

De stad 5: Constantinopel

Wij zijn wie we zijn, mensen die staan op de schouders van heel veel denken. Wij hoeven niet te kiezen. Wij hoeven niet toe- of af te wijzen. En zo kunnen we tenslotte Paulus weer het woord geven als hij schrijft in zijn brief aan de Thessalonicenzen: ‘Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet’ (1 Thessalonicenzen 5:21).
Bart-Jan van Gaart

Ik zal jou behoeden

Dopen is zegenen met water. Dopen is zeggen: ‘Welkom in deze wereld, onder de mensen.’ En hopen dat je kinderen licht mogen vinden. Dat ze nooit hoeven te vluchten. Dat ze leren openstaan voor andere mensen - ook als die er een beetje anders uitzien en een beetje anders leven en een beetje anders denken.
Alex van Heusden

Een stad van bomen als een tuin

Genesis vertelt dat we medescheppers zijn, beeld en gelijkenis van een tuinman. Dus er moet geschoffeld en gezaaid voor die nieuwe wereld. Maar dat is niet het hele verhaal. Je breekt en je zaait, maar je hebt het niet in de hand en we weten lang niet altijd of we wel op de goede weg zitten. Ge moet het eenzaam laten, dichtte Ida Gerhardt over zaad in de aarde. Soms is dat wat er op zit, vrees ik. Al betekent dat niet: gemakkelijk achterover leunen in je tuinstoel…
Mirjam Rigterink

Moeilijke vrijheid

De veelheid van karretjes waarvoor de vrijheid wordt gespannen, bemoeilijkt de vrijheid. Want die karretjes botsen. De vrijheid van de projectontwikkelaar botst met die van de natuurliefhebber. De vrijheid van ondernemen botst, zeker in de arme landen, met de vrijheid die in de verklaring van de rechten van de mens aan ieder mens wordt toegekend.
Alex van Ligten

May 2019

Ja tegen het leven

Wat betekent het? Ja zeggen tegen het leven? Is dat het leven be-amen? Amen, het zij zo, zeggen tegen het leven? Het leven van een bevestiging voorzien? Maar aan welke voorwaarden moet een leven voldoen om het te kunnen beamen? Of moet het léven niet daaraan voldoen, maar wij zelf?
Colet van der Ven

Moeilijke vrijheid

Vrijheid vormgeven vraagt dat je je inleeft in het verhaal van een ander, dat je dat in de ogen durft te zien. Iedere keer als je denkt: ‘Mag je dat nu ook al niet meer zeggen?’, of: ‘Is dat geen slachtoffergedrag?’ – op dát moment heb je een kans om iets te leren over je eigen privileges en positie. Vrijheid vormgeven vraagt ook dat we durven te kijken naar de manieren waarop we onszelf gevangenzetten. Hoe we dat geheel vrijwillig doen, omdat het veiliger en eenvoudiger voelt. Maar daarbuiten is het leven.
Janneke Stegeman

Vijandschap

Elisa leert ons een stapje terug te doen van onze boosheid en verontwaardiging (hoe terecht die ook mogen zijn), ons niet te wentelen in ons eigen gelijk, en de tegenstander in de eerste plaats als mens zien, als iemand met dezelfde behoeftes en verlangens als wijzelf.
Bettine Siertsema

Fort Europa of Hotel Europa?

Wat kan er gebeuren als mensen op een waardige manier worden behandeld – niet als een tsunami van gevaarlijke profiteurs, niet als bedreiging van de eigen identiteit, maar als mensen die misschien wel talenten in huis hebben? En als die talenten de ruimte krijgen, mensen zich kunnen ontwikkelen, dan heeft dat een letterlijk helende werking voor een samenleving.
Geeske Hovingh

June 2019

Ester

Wie kent niet dat knagende rotgevoel dat je het hebt laten lopen. Het gevoel dat je iets ongezegd hebt gelaten wat gezegd had moeten worden. Ik denk dat het verhaal van Ester wil zeggen: natuurlijk is er zoiets als het juiste moment afwachten. Maar er moet ook een moment komen van de kaarten op tafel. En onderschat de impact daarvan niet: het kan alles omkeren.
Mirjam Rigterink

Sjavoe’ot en Pinksteren – Ruth en Naomi

Het is wel getypeerd als een idylle, het boekje Ruth - maar of dat juist is? Het is een verhaal van harde strijd om het bestaan, van overleven, van levensrecht en levensplicht, en zo van ‘vriendschap’ en ‘genade’ - sleutelwoorden in het boekje Ruth. Vriendschap en genade ook in de zin van: elkaar ruimte laten, een ander niet voor je eigen karretje spannen.
 
Alex van Heusden

July 2019

August 2019

September 2019