Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie, zoals die in de afgelopen vijftig jaar is gegroeid en onder woorden gebracht door o.a. Huub Oosterhuis.

Met het aanbieden van leerhuizen, cursussen en symposia en door de uitgave van een tijdschrift en liturgische materialen, wil het Leerhuis bijdragen aan een onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie, zoals die in de afgelopen zestig jaar is

Ook de studie van jodendom, christendom en islam hoort bij het Leerhuis, waarbij de nadruk ligt op het zoeken naar een gemeenschappelijke visie op mens en maatschappij.

‘Een leerhuis is dat je heel de bijbel – al die teksten die bedolven zijn onder zoveel misverstanden en verkeerde uitleg en tijdgebonden, meestal mensen kleinerende theologie – dat je die allemaal opnieuw probeert te lezen in de context van hun tijd, vanuit toenmalige inzichten. Én vanuit tot op vandaag voortschrijdend inzicht.’ – Huub Oosterhuis

Tegentij

Met ingang van het najaar van 2020 participeert Ekklesia Amsterdam in een nieuw platform, Tegentij, een initiatief waarin een aantal partners hun krachten bundelen. De leerhuis activiteiten zullen veelal binnen dat kader worden voortgezet. De programmering van Tegentij alsook alle informatie over tijden, locatie en tickets vindt u op: www.tegentij.nl