Leerhuis

Over God gesproken – serie 2 – Vier leerhuisbijeenkomsten met Alex van Heusden.

In deze tweede serie maken we nader kennis met ontwikkelingen in de eerste vier eeuwen van de gangbare jaartelling: hoe twee broertjes of twee zusjes, genaamd Jodendom en christendom, elkaar aantrekken en afstoten. En terwijl de Romeinse goden geleidelijk aan buiten spel raken, wint de god van de christenen steeds meer terrein. Maar hoe die god te definiëren, gaat werken als een splijtzwam.

Data: maandagen 2, 9, 16 en 23 oktober van 14:00 – 16:00 uur. Plaats: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 te Amsterdam. Toegangsprijs € 100 voor hele serie, te voldoen op rekening NL50 TRIO 0338 8111 17 t.n.v. Ekklesia Leerhuis Amsterdam o.v.v. leerhuis God. Aanmelden: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl o.v.v. leerhuis God.

 

Drie andere theologen – Drie leerhuisbijeenkomsten met Kees Kok.

27 september 2023 FRANZ OVERBECK (1837-1905) Onmogelijk geloof. Franz Overbeck was een Duitse, van huis uit lutherse theoloog die vond dat het heersende christendom weinig en de heersende theologie nog minder te maken had met het oorspronkelijke ‘oerchristendom’. Overbeck betwijfelde of de theologie ooit aanspraak heeft kunnen maken op het predicaat ‘christelijk’.

23 oktober 2023 DIETRICH BONHOEFFER (1906-1945) Niet-religieuze interpretatie. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse, lutherse theoloog. Zijn belangrijkste nalatenschap bestaat uit een serie brieven die hij schreef toen hij in de gevangenis zat wegens deelname aan een samenzwering tegen Hitler. Vlak voor het einde van de oorlog, op 10 april 1945, werd hij alsnog opgehangen.

22 november 2023 ALEX STOCK 1937-2016) Poëtische dogmatiek. De nalatenschap van de katholieke, Duitse theoloog Alex Stock (Keulen) behelst een tiendelig werk dat Poetische Dogmatik heet. Daarin ontvouwt Stock een wijds panorama, aan de hand van de artistieke expressies die het christendom in de loop van zijn bestaan in woord en beeld heeft voortgebracht.

Data: woensdagen 27 november, 25 oktober en 22 november van 14:00 – 16:00 uur. Plaats: pastorie Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam. Toegangsprijs € 25 per keer, te voldoen op rekening NL50 TRIO 0338 8111 17 t.n.v. Ekklesia Leerhuis Amsterdam o.v.v. Overbeck, Bonhoeffer of/en Stock. Aanmelden: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl o.v.v. Bonhoeffer of/en Stock.

 

Begin van de verhalen over Jezus. Over de prologen van de vier evangeliën. Drie leerhuisbijeenkomsten met Kees Kok.

In de openingsteksten van de vier evangeliën wordt de figuur (persoon) van Jezus nauwgezet in de tekst van de Joodse Schrift- in- en bijgeschreven, ingeweven in de oude verhaalstof (‘textiel’). Die weefkunst wordt door elk van de vier evangelieschrijvers op geheel eigen wijze toegepast.

Data: woensdagen 6, 13 en 20 december 2023 van 14:00 – 16:00 uur. Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam. Toegangsprijs € 75 voor de hele serie, te voldoen op rekening NL50 TRIO 0338 8111 17 t.n.v. Ekklesia Leerhuis Amsterdam o.v.v. Prologen. Aanmelden: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl o.v.v. Prologen.