Leerhuis

Tussen dood en leven

Drie leerhuisbijeenkomsten door Alex van Heusden

De mens is sterfelijk. Met die wetenschap moeten we leven. Dood, en wat dan? We gaan ons verdiepen in uiteenlopende vermoedens, verwachtingen en voorstellingen die sinds de Oudheid bedacht en opgeschreven zijn. Over het verlangen naar onsterfelijkheid. Over lichaam en ziel. De onsterfelijke ziel van Plato. De terughoudendheid van de bijbel die benadrukt dat dood toch echt wel dood is. Maar hoe zit het dan met de opwekking uit de doden van het latere Jodendom en christendom?

 

11 maart 2024

Dood, en wat dan? Wat zegt de bijbel?

 

18 maart 2024

Lichaam en ziel. Bijbel en Griekse filosofie

 

25 maart 2024

Uit de doden opgewekt. Een verhaal van bevrijding

 

Data: 11 maart, 18 maart, 25 maart 2024

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam

Toegangsprijs: € 75 voor hele serie, te voldoen op rekening IBAN NL50 TRIO 0338 8111 17 van Stichting Ekklesia leerhuis Amsterdam onder vermelding van Tussen dood en leven

Aanmelden: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl onder vermelding van Tussen dood en leven