Leerhuis

Leerhuis ‘Over God gesproken – serie 1’ door Alex van Heusden

God ter sprake brengen begint en eindigt altijd met vragen. Wat is de betekenis van het woord ‘god’? Welk spoor heeft dat woord getrokken in de geschiedenis? Wat wordt door wie ‘god’ genoemd? En wat functioneert er als ‘god’ in opeenvolgende samenlevingen? Goden genoeg als ‘machten over mensen’. We gaan teksten lezen. Bijbelteksten om te beginnen. En teksten die daarop reageerden, als uitleg en commentaar, maar nooit geïsoleerd, altijd in samenspraak met verschillende wijsgerige stemmen. Het kan niet anders, of we komen allerlei beelden en voorstellingen tegen die in ons hun sporten hebben nagelaten.

Het leerhuis, gedragen door Ekklesia Amsterdam en Dominicuskerk, wordt begeleid door Jacques Spaapen en Alex van Heusden.

Data: 6 maart / 13 maart / 20 maart / 3 april 2023 
Plaats: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 80 voor de hele serie te voldoen op rekening NL50 TRIO 0338 8111 17 ten name Ekklesia Leerhuis Amsterdam onder vermelding van Leerhuis God. 
Aanmelden: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl onder vermelding van Leerhuis God.

 

Een driedelige cursus over Joodse poëzie door Kees Kok

Achtereenvolgens over Hilde Domin, dichteres van de ballingschap: Paul Celan, zijn leven n werk getekend door de Shoah; en de onbekende en raadselachtige Avraham Ben Yitzhak Sanne, een van de grondleggers van de nieuw-Hebreeuwse taal en poëzie. Deze bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen.

Data: 27 februari / 27 maart / 24 april 2023 
Plaats: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 20 per keer te voldoen op rekening NL50 TRIO 0338 8111 17 ten name Ekklesia Leerhuis Amsterdam onder vermelding van Joodse poëzie.
Aanmelden: secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl onder vermelding van Joodse poëzie en datum of data van uw keuze.