Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

De toespraak zal worden verzorgd door Alex van Heusden.

De toespraak zal worden verzorgd door Alex van Heusden en zal gaan over Richteren 11 met als thema: ‘Fatale keuze’.