Liturgie

Eerste dienst in de serie – Een wereld anders

Eerste spreker is Thijs Lijster (1981). Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

een serie over denkers en doeners die ons willen verleiden te denken dat het anders kan.

“De economische crisis, de pandemie en de klimaatcatastrofe hebben een deuk geslagen in ons neoliberale zelfbeeld als autonome individuen. Overal klinkt de roep om meer ‘gemeenschapszin’. Maar wat verbindt ons eigenlijk? Die vraag wordt meestal beantwoord in termen van ‘normen en waarden’ of ‘nationale identiteit’ en tegenwoordig zelfs onomwonden in termen van etniciteit of ras.” Thijs Lijster schuift in zijn boek Wat we gemeen hebben (2022) een alternatief naar voren: de meent. “Meenten zijn gedeelde bronnen waar iedereen gebruik van kan maken zonder dat ze iemands bezit zijn.”