Liturgie

Eerste dienst in de serie – De zeven hoofdzonden

Eerste spreker is Colet van der Ven over Woede. Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.

een serie over de befaamde lijst ‘ondeugden’. Opgesteld in de late oudheid en …achterhaald? Of juist hoogst actueel? Zeg het maar. We gaan ze verkennen.