De Messias en het licht

Auteur

Matthijs Typify |
Al die heilige, hele, onverdeelde mensen van alle tijden, religies en culturen vormen samen het contragewicht, de tegenbeweging tegen het kwaad.