De roomskatholieke kerk vandaag en morgen

Auteur

Matthijs Typify | 6 december 2015
We leven in rare tijden. Ten aanzien van de rooms-katholieke kerk heerst er een steeds grotere “ignorantia”, een verdampende kennis. (Na zijn toespraak beantwoordde Rik Torfs, kerkjurist en rector van de KU Leuven, een aantal vragen van mensen uit de Ekklesia)
Bekijk de orde van dienst: