Geef vrijheid door: verzet

Auteur

Matthijs Typify | 2 september 2019
De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid. Gehoorzaamheid hangt in de bijbel altijd samen met recht doen. Ontzag hebben voor de God van het leven, betekent ‘nee’ zeggen tegen de machten van de dood.