Lukaspassie

Auteur

Matthijs Typify | 21 maart 2008

Op Goede Vrijdag wordt het verhaal van Jezus’ overlevering, lijden en sterven gelezen in de vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Muzikale intermezzi: Antoine Oomen.