Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

10 nov – Angst
Colet van der Ven |
Lees de toespraak

“Dit woord over de liefde tot de vreemdeling is geen bevel maar een voorbede, het smeekt ons.”

De uitleg van het woord ‘liefde’ is ‘brood en kleding’. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. ‘Liefhebben’ blijkt in die spreuk over de vreemdeling te betekenen: in leven laten; in het leven, dat meest kostbare mensenrecht.
Zoals ‘liefde’ tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid – dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt ‘liefde’ tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.

Bekijk het hele interview
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis, in het boekje 'Ik versta onder liefde', (2011, Ten Have) blz. 100

Angst

Het besef van de eigen kwetsbaarheid – en die van de ander, van het leven zelf – maakt ons bewust van onze mogelijkheden. We kunnen keuzes maken. Angst zet ons ertoe aan om uit onze comfortzone te stappen, verleidt ons tot het verleggen van grenzen, nodigt ons uit om onszelf opnieuw te ontwerpen en onverwachte wegen in te slaan.

Colet van der Ven - 10 nov 2019

Allerzielen

Laten we zingen tegen alle voorbije, hedendaagse en komende oorlogen, tegen de nieuwste bliksemmoordenaar JSF die afgelopen donderdag, in de Allerzielenweek, als een held werd ingehaald in Leeuwarden; zingen tegen fijnstof en CO2, tegen moordende ziekten die onze geliefden van ons wegroven; laten we zingen en ‘zijn met allen tegen de dood’.

Kees Kok - 3 nov 2019

Lastige teksten 3

Als men God laat zeggen: ‘Mij komt de wrake toe’, betekent dat, dat wij zelf van wraakneming moeten afzien. We zouden onze menselijkheid verliezen, en verdriet om verlies of boosheid vanwege onrecht worden er niet minder door.

Alex van Ligten - 27 oktober 2019

Lastige teksten 2

De verhalen over de eerste mensen, over Adam en Eva in de tuin – ze zijn in de loop van de geschiedenis door veel denkers naar voren geschoven als legitimatie van een ondergeschikte positie van vrouwen in hun eigen maatschappelijke context. Die manier van lezen begint al in de bijbel zelf. Maar de bijbel is meerstemmig als het gaat om de positie van de vrouw. Er zijn ook teksten die een ideaal van gelijkwaardigheid schetsen tussen man en vrouw. Die tegenstrijdigheid confronteert ons met vragen over de positie van vrouwen van vandaag.

Mirjam Rigterink - 20 okt 2019

Lastige teksten 1

De hoop vráágt ons. Zij komt tussenbeide omdat wanhoop en angst ons niet verder brengen, maar verlammen. De hoop stuurt ons denken en voelen, wil ons activeren. Als licht dat duisternis uiteenjaagt, als water dat onze dorst lest.

Alex van Heusden - 13 okt 2019

God en ik – en wij

De bedoeling is dat je meeleeft met iemand wiens verhaal niet jouw verhaal is. Verhalen waarin jij en je groepering misschien niet de good guy maar de bad guy zijn, en dat maakt ze des te urgenter en leerzamer. Verhalen waarin het meeleven met andermans emotie jou opmerkzaam moet maken op het belang van het aanbreken van een nieuwe, mooiere wereld.

Alain Verheij - 6 okt. 2019

Agenda

Leerhuis

Als alles begint te schuiven

De vijftiende en zestiende eeuw zijn voor de geschiedenis van West-Europa zo doorslaggevend geweest dat het de moeite loont die periode van dichterbij te bekijken.
Dinsdag 19 November 2019 - 22:00 uur
Keizersgrachtkerk
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Op 24 november spreekt Bart-Jan van Gaart over 'angstige vrijheid'.
Zondag 24 November 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Leerhuis

Als alles begint te schuiven

De vijftiende en zestiende eeuw zijn voor de geschiedenis van West-Europa zo doorslaggevend geweest dat het de moeite loont die periode van dichterbij te bekijken.
Dinsdag 26 November 2019 - 20:00 uur
Keizersgrachtkerk
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

Geen categorie

Inspiratie voor liturgie

Onderstaande boeken zijn te bestellen via het contactformulier op de website voor 10 euro per stuk (exclusief verzendkosten).

  • Huub Oosterhuis (2011), De dag die komt: zeven vieringen voor Advent en Kersttijd (Gooi en Sticht)

Zeven complete woord- en gebedsvieringen voor de periode van Advent tot Driekoningen, bedoeld voor gebruik in kloosters, kleine gemeenschappen, parochies en gemeenten. Uiteraard kunnen de verschillende elementen ook in andere liturgische verbanden worden gebruikt en daarbuiten dienen als bron van inspiratie en ter overweging. Alle teksten van Huub Oosterhuis, aangevuld met uitvoerige aantekeningen door Kees Kok.

  • Messiaans verlangen: liturgie en schriftuitleg voor de tijd van Advent tot Lichtmis (2014, Nieuwe Liefde Leerhuis)

Tien voorbeeldliturgieën met suggesties voor lezingen, liederen, en inspiratie voor preken en overwegingen. Over messiaans verlangen naar licht en bevrijding en de poging om die thema’s steeds opnieuw en in nieuwe vormen liturgisch te verbinden met het leven van mensen hier en nu. Met teksten van de hand van onder anderen Huub Oosterhuis, Alex van Heusden, Kees Kok, Gerard Swüste en Willem Barnard. Samengesteld door Kees Kok.

liturgie

15 september start het seizoen!

Op zondag 15 september ben je van harte welkom in de eerste dienst van het nieuwe seizoen. Wat is een ekklesia? Over die vraag zal het gaan, in het zestigste jaar van Ekklesia Amsterdam, in 1960 begonnen onder de naam Amsterdamse Studentenekklesia. De vraag ‘Wat is een ekklesia?’ is dus ook de vraag ‘Wie zijn wij?’ En ook: wat staat ons te doen – in deze ingewikkelde en in veel opzichten rampzalige wereld? Alex van Heusden verzorgt de toespraak. We lezen uit de brief  van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, en zingen onder andere ‘Als Gij bestaat’, ‘Wie mag te gast zijn’ en ‘Die mij getrokken uit de schoot’.

De bijeenkomst op 15 september is de eerste in een serie van drie diensten waarin we proberen onder woorden te brengen wat eigen is voor onze manier van omgaan met bijbel en traditie. De twee bijeenkomsten daarna gaan over de vragen ‘Waarom delen we op zondag brood en wijn’ (22 september)? En: ‘Wat is “God”? Welke betekenis geven we aan dat woord’ (29 september)?