Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

12 juli – Wat is wijsheid
Mirjam Rigterink |
Lees de toespraak

“Dit woord over de liefde tot de vreemdeling is geen bevel maar een voorbede, het smeekt ons.”

De uitleg van het woord ‘liefde’ is ‘brood en kleding’. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. ‘Liefhebben’ blijkt in die spreuk over de vreemdeling te betekenen: in leven laten; in het leven, dat meest kostbare mensenrecht.
Zoals ‘liefde’ tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid – dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt ‘liefde’ tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.

(meer…)

Bekijk het hele interview
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis, in het boekje 'Ik versta onder liefde', (2011, Ten Have) blz. 100

Zien en geloven!

Mozes wordt geroepen bij zijn naam. Hij antwoordt: ‘Hier ben ik.’ Maar als God hem opdraagt te gaan naar Farao en de uittocht in gang te zetten, sputtert Mozes tegen, hij wil niet. Eerst zei hij: ‘Hier ben ik.’ Nu vraagt hij: ‘Wie ben ik dat ik naar Farao ga?’ Het antwoord is: ‘Omdat ik zal zijn met jou.’ En dat blijkt de naam te zijn van deze God.

Alex van Heusden - 8 mrt 2020

Uit het water opgetild

Het verhaal over de geboorte van Mozes lijkt te willen zeggen – hier draait het om: dat je de ander werkelijk ziet en je laat raken. Maar ga er maar aan staan! De ander werkelijk proberen te zien. Hoe vaak projecteren we niet van alles op een ander. Onze dromen of verwachtingen, of juist onze angst. Scherp zien is zo makkelijk nog niet. En je laten raken is een moedige beweging. Maar als het lukt, dan leggen we een fundament voor een huis, een stad, een wereld waar elk mens tot zijn recht kan komen.

Mirjam Rigterink - 1 mrt 2020

Roep om Sterke Man!

Weet wat je doet, weet wat je kiest. Kiezen wij voor de god van macht, kapitaal en bezit, dan zal het slecht met ons aflopen. Kiezen wij voor de Naam, dat wil zeggen, kiezen wij voor dienstbaarheid, voor gerechtigheid, voor delen en voor doen leven, dan zullen wij groeien en leven.

Bart-Jan van Gaart - 23 feb 2020

Jefta en z’n dochter

De Moloch is de god die kinderen verslindt, met huid en haar; die naar willekeur slachtoffers maakt, droefheid zaait en rouw verwekt. Overal waar oorlog woedt, vrouwen sterven, kinderen hongerlijden. Zoals in het huidige Syrië, de provincie Idlib. Zoals in Jemen.

Alex van Heusden - 9 feb 2020

Geen duimbreed

Met het boek Richteren kom je alleen maar verder als je je ervoor open kunt stellen dat hier in bonte en woeste contexten de bedreigingen en de pogingen mensen eruit te werken, of van ze te profiteren en ze uit te buiten, worden afgewend.

 

Alex van Ligten - 2 feb 2020

Onuitsprekelijk verleden

Het is mooi dat Daan Roosegaarde 104.000 oplichtende steentjes bedacht voor de plaatsen waar Joden weggevoerd zijn. Op hun graven kunnen we ze niet leggen, want die zijn er niet. Maar de schuldenlast van tweeduizend jaar voortwoekerend antisemitisme van geslacht op geslacht verdwijnt niet met vrome ‘nooit weer’- belijdenissen en met licht ademende stenen.

Kees Kok - 26 jan 2020
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

leerhuis

Maandbrief April!

De nieuwe aflevering van Ekklesia Maandbrief is verschenen. Aflevering 2 van jaargang 25. Een greep uit de inhoud:

  • Bij de dood van Ernesto Cardenal – Huub Oosterhuis
  • Drie verhalen over het boek Exodus – Mirjam Rigterink, Alex van Heusden en Kees Kok
  • Voordracht van Theodor W. Adorno over nieuw rechts-radicalisme –
    Mark Wildschut
  • De poëzie van Paul Celan – Kees Kok
  • Interview met Bettine Siertsema over holocaust-literatuur

Uit de bijdrage van Huub Oosterhuis over Ernesto Cardenal (1925-2020), dichter en bevrijdingstheoloog in Nicaragua:
Omdat in de jaren zestig van de vorige eeuw Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologen het Bijbelse uittochtverhaal tot het hart van hun theologie hadden gemaakt – niet het dogma van de Drie-eenheid, de godheid van Christus of het wezen van de kerk, maar de bevrijding der armen uit het slavenhuis van de Nicaraguaanse dictator Somoza en andere farao’s; en het recht van de zwaksten; en het gelijk van de revolutie – omdat zij het wereldomspannende economische systeem van het vrije Westen, onder leiding van de Verenigde Staten, verantwoordelijk stelden voor de vernietiging van de armen in hun werelddeel, en omdat zij beweerden dat de maat van het onrecht vol was en dat er hier-en-nu en nu-of-nooit… daarom werden zij gesard en vervolgd door hun kerkelijke overheden en de CIA. Een van hen, de minst wetenschappelijke, de meest profetische, was de Nicaraguaanse dichter Ernesto Cardenal

Ekklesia Maandbrief
Een losse aflevering kost € 5. De abonnementsprijs is € 30 per jaar (buitenland Europa € 37,50; buiten Europa € 45). Voor losse aflevering of abonnement kunt u zich melden via het contactformulier op deze website.

liturgie

Diensten afgelast

In verband met de maatregelen die vanmiddag zijn afgekondigd met betrekking tot het Corona-virus zullen de komende diensten niet doorgaan.

Het gaat dus om de zondagen 15 maart t/m 31 mei. Zodra we weten wanneer de diensten hervat kunnen worden, stellen we u daarvan op de hoogte.

De leden van het liturgisch team zullen overwegend thuis werken, maar blijven uiteraard telefonisch bereikbaar.

Vriendelijke groet,
namens bestuur en team,

Alex van Heusden (06-1996 5361)
Bart-Jan van Gaart (06-2462 7754)
Mirjam Rigterink (06-2271 8827)