Serie Joodse denkers – 26 maart, 16, 23, 30 april en 7 mei

Meer informatie

Beluister de toespraken

26 maart 2023
Naud van der Ven |
Lees de toespraak

Twee nieuwe leerhuizen

Leerhuis ‘Over God gesproken – serie 1’ door Alex van Heusden.

Een driedelige cursus over Joodse poëzie door Kees Kok. 

Meer informatie

Bekijk het hele interview

Jij die mij aankijkt

De gangbare interpretatie van Levinas zegt: in ieder mens ontmoet ik het Gelaat van de Ander, die mij opzadelt met een oneindige verantwoordelijkheid.

Naud van der Ven - 230326

Mijn land is jouw land

Het akkerland als voedselbank avant la lettre – grond voor solidariteit met kwetsbare mensen en gastvrijheid voor de vreemdeling.

Geeske Hovingh - 230319

Om hand in een andere hand

Gaan – of toch blijven? Sommigen gingen terug. Velen bleven. Gaan en terugkeren weerspiegelen vragen van alle tijden: waar kan ik, waar wil ik thuis zijn.

Mirjam Rigterink - 230312

Wie kent de weg van de vrede?

Hoe verhouden we ons tot de oorlog zo dichtbij?

Heleen Zorgdrager - 230304

Verbonden

Een poging om het boek Jozua te lezen als een verhaal van bevrijding. En wel bevrijding uit de macht van koningen en goden, van niets ontziende potentaten.

Alex van Heusden - 230226

Wonderen genoeg?

Over wonderen gaat het. Wat zijn wonderen en vinden ze nog wel plaats en door wie dan? Door God of door mensen?

Kees Kok - 230219

Agenda

Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Om 11:00 uur is er een dienst van Ekklesia Amsterdam. De toespraak wordt verzorgd door Alex van Heusden.
Zondag 02 April 2023 - 11:00 uur
De Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam – Pasen

Om 11:00 uur is de Paasdienst van Ekklesia Amsterdam. De toespraak wordt verzorgd door Mirjam Rigterink.
Zondag 09 April 2023 - 11:00 uur
De Rode Hoed
Liturgie

Dienst in de serie Joodse denkers

Deze week Kees Kok over Franz Rosenzweig. Voor kinderen tussen 4 en 12 is er ook weer een kinderkring! Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.
Zondag 16 April 2023 - 11:00 uur
De Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.
Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

liturgie

Voorjaar 2023 – serie Joodse denkers

Joodse denkers 26 maart – 7 mei

26 maart 202: Naud van der Ven over Levinas

Volgens de gangbare interpretatie van Levinas zou er eigenlijk geen sprake kunnen zijn van wij/zij, van een in-group en een out-group, omdat je – volgens die opvatting – in iedereen de Ander tegenkomt. Je bent voor iedereen eindeloos verantwoordelijk, dus dan kun je geen onderscheid meer maken. Van der Ven vindt dit een overspannen opvatting van Levinas en kan er niet veel mee. Hij betoogt dat je Levinas ook niet zo hóeft te interpreteren. Hij stelt een andere benadering voor en laat zien dat op die manier het denken van Levinas in praktisch en politiek opzicht van betekenis kan zijn. 

Naud van der Ven studeerde geschiedenis en semitistiek. Hij promoveerde in 2006 op organisatieverandering in het licht van de filosofie van Emmanuel Levinas en geeft regelmatig lezingen en workshops over het denken van deze filosoof.

16 april: Kees Kok over Franz Rosenzweig

Franz Rosenzweig (1886-1929) heeft in 1913 serieus overwogen om zich, net als veel andere geassimileerde Joden te laten dopen, maar daar kwam hij snel van terug. Hij vond het feitelijk overbodig. Want, zo zei hij, de Joden waren immers altijd al daar, waar de christenen via Jezus wilden komen: ‘bij de Vader’. Hij bleef Jood en heeft zich de rest van zijn leven sterk gemaakt voor de Joodse Bildung. Het bekendste en belangrijkste (en moeilijkste) werk van Franz Rosenzweig is Der Stern der Erlösung (1921). Dat eindigt met de woorden ‘ins Leben’, het leven in. Dat zag Rosenzweig voortaan als zijn opdracht: de Joodse levensleer vertalen naar het leven van alledag. In 1920 begon hij in Frankfurt daartoe zijn Freies Jüdisches Lehrhaus. Aan dat leerhuis is ook de Ekklesia in zekere zin schatplichtig. 

23 april: Colet van der Ven over Imre Kertész

De Hongaars-joodse schrijver Imre Kertész kreeg in 2002 de Nobelprijs voor zijn romans, essaybundels en dagboekaantekeningen. Een oeuvre dat, in de woorden van Michael Zeeman, “zo geconcentreerd is als zonlicht dat door een vergrootglas valt en op de huid brandt”. Een oeuvre waarin Auschwitz – en de (on)mogelijkheid daar iets over te zeggen – de rode draad vormt. Een oeuvre dat bol staat van de paradoxen en weerbarstig, duister en indrukwekkend is. Het oeuvre van een mysticus?

30 april: Alex van Heusden over Walter Benjamin

Walter Benjamin (1892-1940) was een filosoof en cultuurcriticus die nooit in aanmerking kwam voor een academische loopbaan en nergens echt thuis was. Een Jood die noodgedwongen Duitsland verliet na de machtsovername door de nazi’s. Pas lang na zijn dood kwam de waardering voor het veelzijdige, uiterst scherpzinnige oeuvre dat hij tot stand had gebracht. Over een ‘betere toekomst’ voor deze wereld was hij niet optimistisch. Maar messiaans verlangen heeft hem nooit verlaten. 

7 mei: Judith Frishman over Samuel Hirsch

Judith Frishman is emerita hoogleraar Joodse studies. Ze deed – en doet – met name onderzoek naar het moderne Jodendom, vanaf de negentiende eeuw tot nu, en zal bij ons spreken over een denker uit de negentiende eeuw, Samuel Hirsch (1815-1889): rabbijn en filosoof, eerst in Duitsland en later in Amerika. Frishman redigeerde een onlangs verschenen boek over hem, met als ondertitel: Philosopher of Religion, Advocate of Emancipation and Radical Reformer. Naar aanleiding van zijn leven en werk zal Judith spreken over het thema tolerantie.

liturgie

Nog meer muziek online

Veel van onze muziek was al online te vinden op bijboorbeeld Spotify of Itunes. Sinds kort zijn ook de CDs Ieder Woord en Ieder Mens online te vinden.

Klik hier voor de CD Ieder Woord en hier voor de CD Ieder Mens. Vanaf deze pagina’s kun je kiezen voor Spotify of een van de andere online luistermogelijkheden. Kijk ook eens wat er nog meer allemaal online staat. Veel luisterplezier!