Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

19 sep – Leren en doen
Alex van Heusden |
Lees de toespraak

Leren en doen

Deze Luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden.

“Van de Joodse traditie kunnen we leren dat leren veronderstelt: vragen stellen, onophoudelijk. Niet te snel tevreden zijn met het antwoord. En liever voortgaan zonder antwoord dan met antwoorden die geen antwoorden zijn. Terwijl we leven in een wereld die dreigt weg te kantelen – het zou vijf voor twaalf zijn. Hoe gaan we daarmee om, ook in de Ekklesia?

 

Alex van Heusden - 210919

Iets te eten?

Deze Luisterlink is samengesteld door Mirjam Rigterink.

“Een Ekklesia wil een plek zijn om elkaar te inspireren het visioen van ‘een wereld anders’ gestalte te geven. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de moed ons daartoe nogal eens ontbreekt. Misschien herkennen we iets in het verhaal over een aantal leerlingen van Jezus. Ze weten ook niet hoe verder. Maar dan volgt een wonderlijke ontmoeting die hen op een ander spoor zet.”

Mirjam Rigterink - 210912

Plaats van ontmoeting

Deze Luisterlink is samengesteld door Alex van Heusden.

“Een huis om in te wonen. Plaats van ontmoeting. In het woestijnverhaal van het oude Israël en Juda is dat een tent: de Tent van de Ontmoeting, een mobiel ‘heiligdom’, om mee te dragen van pleisterplaats naar pleisterplaats. Om in beweging te blijven, stappen vooruit te zetten. Die Tent, ook ‘Woning’ genaamd, is opgezet rondom een Groot Verhaal van bevrijding. Om te leren en te vieren. En daarbij elkaar te bemoedigen en te troosten. Zo moge het zijn in ons midden”.

 

 

Alex van Heusden - 210905

Ziet u mij

Deze Luisterlink is samengesteld door Joyce Rondaij, theoloog, publiceerde in 2021 een theologische lezing van het werk Primo Levi.

Gezien worden dat willen de meesten van ons graag. Het tonen van wie je bent en wat je hebt gedaan via social media is zeer gebruikelijk geworden. Ook wordt de strijd om gezien te worden, ook als je afwijkt van de norm, of als je slachtoffer bent geworden, in het publieke debat hard gestreden. Veel van onze sociale structuren maken dat de één wel gezien wordt en de ander niet. Ziet u mij? Wie ziet mij, maar vooral ook: wie zie ik?

 

 

Joyce Rondaij - 210829

Het gewone magistrale

Deze Luisterlink is samengesteld door Bettine Siertsema.

Augustus loopt alweer naar zijn eind, maar zoals Judith Herzberg dichtte: ‘er is nog zomer en genoeg’. In deze podcast gaat het over haar poëzie, die met haar onverwachte kijk op onze alledaagse werkelijkheid een noodzakelijke tegenstem biedt. Wanneer we om alles wat gebeurt op het wereldtoneel door moedeloosheid of cynisme overweldigd dreigen te worden, kan het helpen ons mee te laten nemen in de verwondering om ‘het gewone magistrale’, zonder ons af te sluiten voor het grote wereldtoneel overigens.

 

 

Bettine Siertsema - 210822

Geld en God

Deze Luisterlink is samengesteld door Alex van Ligten.

“Er staat een mooi intermezzo in het boek Numeri. Over een koning en een ziener, van strikt heidense komaf, die de God van Israël bij name blijken te kennen. De koning wil dat volk van vluchtelingen en asielzoekers graag vervloekt zien, maar de ziener komt ze juist zegenen. In dat stuk is er een geheel eigen aandacht voor de thema’s geld en God. Daar spitsen we de overdenking dan ook op toe”.

 

Alex van Ligten - 210815

Agenda

Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Om 11:00 uur is er een dienst van Ekklesia Amsterdam. Lees hier over de voorwaarden. De toespraak wordt gehouden door Kees Kok.
Zondag 26 September 2021 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Om 11:00 uur is er een dienst van Ekklesia Amsterdam. Lees hier over de voorwaarden. De toespraak wordt gehouden door Bart-Jan van Gaart.
Zondag 03 Oktober 2021 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

leerhuis

Maandbrief nr. 3 – juni 2021

De nieuwe aflevering van Ekklesia Maandbrief is verschenen. Aflevering 3 van jaargang 26. Een greep uit de inhoud:

 • De pastor en de dichter – Kees Kok
 • De nieuwe bijbel van Primo Levi – Mirjam Rigterink
 • Over het boek Jozua – Alex van Heusden
 • Het boek is nog niet uit – Kees Kok
 • De wording van de islam 5 – Alex van Heusden
 • Daarom verkleedt God zich als mens – Kees Kok
 • Steeds betere vragen – Kees Kok

Kees Kok – De pastor en de dichter

‘Pater Jan van Kilsdonk sj (1917-2009) werkte in zijn eerste priesterjaren als zielzorger onder geïnterneerde ex-NSB’ers in Vught. Eigenlijk zou hij in Rome verder theologie gaan studeren, maar zelf was hij niet gerust op de goede afloop daarvan en raadde het zijn oversten af.

leerhuis

Maandbrief nr. 2 – april 2021

De nieuwe aflevering van Ekklesia Maandbrief is verschenen. Aflevering 2 van jaargang 26. Een greep uit de inhoud:

 • Wat noem je vrijheid – Kees Kok
 • Vrij gemaakt om het goede te doen – Huub Oosterhuis
 • Verhalen na de dood van Jezus – Alex van Heusden
 • De derde Emmausganger – Kees Kok
 • Doorbreek de haag om de Thora – Ton Veerkamp
 • Nog eens over ruilwaarde en gebruikswaarde – Dick Boer
 • De schaduwpaus van Tübingen – Kees Kok
 • Een geschiedenis van vrijheid – Mirjam Rigterink
 • Ton Veerkamp samengevat – Alex van Heusden

Kees Kok – Wat noem je vrijheid

‘Bevrijdingsdag’, de vijfde mei, staat dit jaar waarschijnlijk meer in het teken van de bevrijding van de coronabeperkingen, die dan al of niet eindelijk heeft plaatsgevonden, dan in het teken van het einde van de bezetting 1940-1945.