Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

Leren wachten
Mirjam Rigterink |
Lees de toespraak

“Dit woord over de liefde tot de vreemdeling is geen bevel maar een voorbede, het smeekt ons.”

De uitleg van het woord ‘liefde’ is ‘brood en kleding’. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. ‘Liefhebben’ blijkt in die spreuk over de vreemdeling te betekenen: in leven laten; in het leven, dat meest kostbare mensenrecht.
Zoals ‘liefde’ tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid – dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt ‘liefde’ tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.

Bekijk het hele interview
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis, in het boekje 'Ik versta onder liefde', (2011, Ten Have) blz. 100

Leren wachten

We weten niet precies hoe die nieuwe wereld eruitziet. Ja, dat het een wereld is waar mensen waardig en vrij kunnen leven. Maar hoe dat te realiseren, daar slaan we naar eer en geweten een slag naar. Ook op persoonlijk vlak vergissen we ons niet zelden in hoe we een ander het meest vrij en in zijn waarde kunnen laten. Ook die waarschuwing geeft de parabel mee: laten we, in de wetenschap dat we het niet weten, te allen tijde bereid zijn onze overtuigingen tussen haakjes te plaatsen, ons eigen gelijk te beteugelen, te blijven kijken, onszelf te oefenen in goed kijken en goed luisteren. Waakzaam zijn.

Mirjam Rigterink - 1 dec 2019

Angstige vrijheid

Is het niet de beproeving van het leven dat wij geneigd zijn meer op anderen te leunen, soms met inlevering van onze vrijheid? Is dat niet wat gebeurt in een mensenleven, dat ons geluk, onze vrijheden verstoord worden door allerlei grote en kleine beproevingen?

Bart-Jan van Gaart - 24 nov 2019

Dit bange vallen

Feit is dat het leven gevaarlijk is en dat er niets zekerder is dan dat we het niet zullen overleven. Dat is ons allemaal wel bekend. Maar we hebben het vermogen – en dat is denk ik tegelijkertijd een talent en een zwakte – om te leven alsof er geen einde aan komt.

Mieke van Zonneveld - 17 nov 2019

Angst

Het besef van de eigen kwetsbaarheid – en die van de ander, van het leven zelf – maakt ons bewust van onze mogelijkheden. We kunnen keuzes maken. Angst zet ons ertoe aan om uit onze comfortzone te stappen, verleidt ons tot het verleggen van grenzen, nodigt ons uit om onszelf opnieuw te ontwerpen en onverwachte wegen in te slaan.

Colet van der Ven - 10 nov 2019

Allerzielen

Laten we zingen tegen alle voorbije, hedendaagse en komende oorlogen, tegen de nieuwste bliksemmoordenaar JSF die afgelopen donderdag, in de Allerzielenweek, als een held werd ingehaald in Leeuwarden; zingen tegen fijnstof en CO2, tegen moordende ziekten die onze geliefden van ons wegroven; laten we zingen en ‘zijn met allen tegen de dood’.

Kees Kok - 3 nov 2019

Lastige teksten 3

Als men God laat zeggen: ‘Mij komt de wrake toe’, betekent dat, dat wij zelf van wraakneming moeten afzien. We zouden onze menselijkheid verliezen, en verdriet om verlies of boosheid vanwege onrecht worden er niet minder door.

Alex van Ligten - 27 oktober 2019

Agenda

Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In aanloop naar kerst vier zondagen met de titel 'komende wereld'. Op de tweede advent zal Geeske Hovingh ons toespreken.
Zondag 08 December 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Leerhuis

Leesgroep Augustinus

Wie heeft niet de ervaring dat je iets wilt, maar op de een of andere manier komt het er niet van. Evenzo doe je soms dingen die je eigenlijk helemaal niet wilt. De vraag dringt zich op: waarom doe ik niet altijd wat ik wil en waarom wil ik niet altijd wat ik doe?
Woensdag 11 December 2019 - 20:00 uur
't Hemeltje
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In aanloop naar kerst vier zondagen met de titel 'komende wereld'. Op de derde advent zal Kees Kok ons toespreken.
Zondag 15 December 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

liturgie

Aanmelden Kerst 2019

Op de Avond voor Kerst zullen twee diensten plaatsvinden. Voor de dienst om 19.30 is aanmelden via de website verplicht. U kunt zich aanmelden via de knop ‘kaarten’ op deze pagina: https://www.ekklesia-amsterdam.nl/agenda/kerst-vroege-dienst/

Voor de tweede dienst hoeft u zich niet aan te melden.

liturgie

Inspiratie voor liturgie

Onderstaande boeken zijn te bestellen via het contactformulier op de website voor 10 euro per stuk (exclusief verzendkosten).

  • Huub Oosterhuis (2011), De dag die komt: zeven vieringen voor Advent en Kersttijd (Gooi en Sticht)

Zeven complete woord- en gebedsvieringen voor de periode van Advent tot Driekoningen, bedoeld voor gebruik in kloosters, kleine gemeenschappen, parochies en gemeenten. Uiteraard kunnen de verschillende elementen ook in andere liturgische verbanden worden gebruikt en daarbuiten dienen als bron van inspiratie en ter overweging. Alle teksten van Huub Oosterhuis, aangevuld met uitvoerige aantekeningen door Kees Kok.

  • Messiaans verlangen: liturgie en schriftuitleg voor de tijd van Advent tot Lichtmis (2014, Nieuwe Liefde Leerhuis)

Tien voorbeeldliturgieën met suggesties voor lezingen, liederen, en inspiratie voor preken en overwegingen. Over messiaans verlangen naar licht en bevrijding en de poging om die thema’s steeds opnieuw en in nieuwe vormen liturgisch te verbinden met het leven van mensen hier en nu. Met teksten van de hand van onder anderen Huub Oosterhuis, Alex van Heusden, Kees Kok, Gerard Swüste en Willem Barnard. Samengesteld door Kees Kok.