Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

13 juni – Opzij, opzij, opzij
Bart-Jan van Gaart |
Lees de toespraak

Opzij, opzij, opzij

De luisterlink van deze week is samengesteld door Bart-Jan van Gaart.

“Opzij, opzij, opzij”, zong Herman van Veen. “We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan!” Moeten we dat? Van wie eigenlijk? Deze samenleving, deze economie, stookt mensen op als brandhout. We zitten samen in dit schuitje. Het is aan ons om te besluiten welke kant het op gaat.

 

Bart-Jan van Gaart - 210613

Het boek is nog niet uit

De luisterlink van deze week is samengesteld door Kees Kok.

In het kader van de Boekenweek bespreekt Kees Kok en boeiend en bloemrijk gedicht van Lucebert over ‘het boek’. Het gaat over alle boeken en misschien, of zelfs speciaal over het ‘boek der boeken’.

Kees Kok - 210606

Ons huis van hoop

De luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden en Mirjam Rigterink. Ze schrijven ons:

Een Ekklesia is een plek om hoop te delen: wat hopen we, hoe geven we daar vorm aan en waar zien we die ‘wereld anders’ ook vandaag al oplichten? In de Luisterlink komen een heel aantal Ekklesianen voorbij die daar iets over zeggen.

 

 

Alex van Heusden - 210530

Pinksteren

De luisterlink van deze week is samengesteld door Janneke Stegeman.

Over hoe er vuur brandt in het alledaagse, hoe dat ook in ons brandt. Vuur van liefde, vreugde, woede, solidariteit. Vuur dat nieuwe groei mogelijk maakt.”

 

 

Janneke Stegeman - 210523

Bronnen zaaien

De luisterlink van deze week is samengesteld door Mirjam Rigterink.

Het gesprek over vrijheid kun je groot maken en verbinden met politieke noties als democratie, socialisme of liberalisme. En je kunt het ook klein maken en dan gaat het over jou en mij. Over hoeveel ik mij aan jou gelegen laat liggen. Over of ik ruimte voor je maak. Ook als me dat wat kost.

 

Mirjam Rigterink - 210516

Vrijheid

De luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden.

Het accent ligt op politieke vrijheid. In het oude Griekenland werd dat een vooraanstaand denk – gespreksthema, mede onder invloed van buitenaf: het machtige Perzische Rijk dat de onafhankelijke Griekse stadstaten wilde veroveren en onderwerpen.

Alex van Heusden - 210509

Agenda

Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Er zal geen dienst zijn in de Rode Hoed. De luisterlink (samengesteld door Alex van Heusden) zal maandag 21 juni op de website geplaatst worden en kunt u vinden bij Liturgie/Toespraak.
Zondag 20 Juni 2021 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Er zal geen dienst zijn in de Rode Hoed. De luisterlink (samengesteld door Mounir Samuel) zal maandag 28 juni op de website geplaatst worden en kunt u vinden bij Liturgie/Toespraak.
Zondag 27 Juni 2021 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

leerhuis

Maandbrief nr. 5 – oktober

De nieuwe aflevering van Ekklesia Maandbrief is verschenen. Aflevering 5 van jaargang 25. Een greep uit de inhoud:

 • Interview met Huub Oosterhuis – Mirjam Rigerink
 • Dit huis van steen en woord – Alex Stock
 • De wording van de islam II – Alex van Heusden
 • Sabbat: gedichten van Rose Ausländer – Kees Kok
 • Heilige Wijsheid – Alex van Heusden
 • Onthulling, ontsluiering, openbaring – Bart-Jan van Gaart
 • De hartkwaal van het christendom – Kees Kok
 • Katholiek en Nestoriaan – Alex van Heusden

Mirjam Rigterink in gesprek met Huub Oosterhuis over liturgie en de noodzaak van blijven bevragen 

In 2020 bestaat Ekklesia Amsterdam zestig jaar. Het “bijbehorende” Leerhuis bestaat inmiddels ook alweer veertig jaar. In het kader van deze jubilea een interview over de verbinding tussen liturgie en leren. ‘Zonder leerhuis gaat de liturgie galmen’, is een uitspraak van Huub Oosterhuis die ik verschillende malen heb horen citeren. Wat bedoelt hij daarmee” En: hoe heeft hij, persoonlijk en samen met anderen, aan die overtuiging inhoud gegeven?

Ekklesia Maandbrief
Een losse aflevering kost € 7,50. De abonnementsprijs is € 30 per jaar (buitenland Europa € 37,50; buiten Europa € 45). Voor losse aflevering of abonnement kunt u zich melden via het contactformulier op deze website.

liturgie

Maandbrief nr. 2 – april 2021

De nieuwe aflevering van Ekklesia Maandbrief is verschenen. Aflevering 2 van jaargang 26. Een greep uit de inhoud:

 • Wat noem je vrijheid – Kees Kok
 • Vrij gemaakt om het goede te doen – Huub Oosterhuis
 • Verhalen na de dood van Jezus – Alex van Heusden
 • De derde Emmausganger – Kees Kok
 • Doorbreek de haag om de Thora – Ton Veerkamp
 • Nog eens over ruilwaarde en gebruikswaarde – Dick Boer
 • De schaduwpaus van Tübingen – Kees Kok
 • Een geschiedenis van vrijheid – Mirjam Rigterink
 • Ton Veerkamp samengevat – Alex van Heusden

Kees Kok – Wat noem je vrijheid

‘Bevrijdingsdag’, de vijfde mei, staat dit jaar waarschijnlijk meer in het teken van de bevrijding van de coronabeperkingen, die dan al of niet eindelijk heeft plaatsgevonden, dan in het teken van het einde van de bezetting 1940-1945.

leerhuis

Maandbrief nr. 1 – februari 2021

De nieuwe aflevering van Ekklesia Maandbrief is verschenen. Aflevering 1 van jaargang 26. Een greep uit de inhoud:

 • Bevrijding uit het slavenhuis – Alex van Heusden
 • Gekerstende slavernij – Kees Kok
 • De schuld van Chaam – Bart-Jan van Gaart
 • Het gemeenschappelijke lepeltje in de orhodoxe kerk – Bert Groen
 • De wording van de Islam 4 – Alex van Heusden
 • Michel de Montaigne en zijn château – Bart-Jan van Gaart
 • Menselijkerwijs – over de Essays van Michel de Montaigne – Kees Kok
 • ‘Herroepen’ heeft Job nooit – Alex van Heusden

Alex van Heusden – Bevrijding uit het slavenhuis

De bijbel, die oude bibliotheek, leert ons deze vraag te stellen: wat functioneert als ‘god’ in deze wereld? Het antwoord vandaag kan niet anders zijn dan dit: het neoliberale marktsysteem is de god van nu. Door dit meedogenloze systeem worden wij allen, wij mensen, in gijzeling gehouden.