Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

Sjavoe’ot en Pinksteren – Ruth en Naomi
Alex van Heusden |
Lees de toespraak

“Dit woord over de liefde tot de vreemdeling is geen bevel maar een voorbede, het smeekt ons.”

De uitleg van het woord ‘liefde’ is ‘brood en kleding’. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. ‘Liefhebben’ blijkt in die spreuk over de vreemdeling te betekenen: in leven laten; in het leven, dat meest kostbare mensenrecht.
Zoals ‘liefde’ tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid – dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt ‘liefde’ tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.

Bekijk het hele interview
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis, in het boekje 'Ik versta onder liefde', (2011, Ten Have) blz. 100

Midzomerdienst

Als je gehoord hebt van vergeving, verzoening, genade, dan hoeft jou niet nog eens bevolen te worden waar jij je aan te houden hebt. Je zult die woorden als vanzelf vorm en uitdrukking geven in je levenswijze.

Alex van Ligten - 28 juli 2019

Sjavoe’ot en Pinksteren – Ruth en Naomi

Het is wel getypeerd als een idylle, het boekje Ruth – maar of dat juist is? Het is een verhaal van harde strijd om het bestaan, van overleven, van levensrecht en levensplicht, en zo van ‘vriendschap’ en ‘genade’ – sleutelwoorden in het boekje Ruth. Vriendschap en genade ook in de zin van: elkaar ruimte laten, een ander niet voor je eigen karretje spannen.

 

Alex van Heusden - 09 juni 2019

Ester

Wie kent niet dat knagende rotgevoel dat je het hebt laten lopen. Het gevoel dat je iets ongezegd hebt gelaten wat gezegd had moeten worden. Ik denk dat het verhaal van Ester wil zeggen: natuurlijk is er zoiets als het juiste moment afwachten. Maar er moet ook een moment komen van de kaarten op tafel. En onderschat de impact daarvan niet: het kan alles omkeren.

Mirjam Rigterink - 02 juni 2019

Agenda

Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In de tweede dienst van het nieuwe seizoen zal de toespraak verzorgd worden door Mirjam Rigterink en zal over het thema brood en wijn gaan.
Sunday 22 September 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In de derde dienst van het nieuwe seizoen zal Bart-Jan van Gaart de toespraak houden en zal het over het thema God gaan.
Sunday 29 September 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In oktober zullen de diensten in het teken staan van lastige teksten. In de eerste van deze reeks zal gastspreker Alain Verheij een toespraak houden.
Sunday 06 October 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

liturgie

15 september start het seizoen!

Op zondag 15 september ben je van harte welkom in de eerste dienst van het nieuwe seizoen. Wat is een ekklesia? Over die vraag zal het gaan, in het zestigste jaar van Ekklesia Amsterdam, in 1960 begonnen onder de naam Amsterdamse Studentenekklesia. De vraag ‘Wat is een ekklesia?’ is dus ook de vraag ‘Wie zijn wij?’ En ook: wat staat ons te doen – in deze ingewikkelde en in veel opzichten rampzalige wereld? Alex van Heusden verzorgt de toespraak. We lezen uit de brief  van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, en zingen onder andere ‘Als Gij bestaat’, ‘Wie mag te gast zijn’ en ‘Die mij getrokken uit de schoot’.

De bijeenkomst op 15 september is de eerste in een serie van drie diensten waarin we proberen onder woorden te brengen wat eigen is voor onze manier van omgaan met bijbel en traditie. De twee bijeenkomsten daarna gaan over de vragen ‘Waarom delen we op zondag brood en wijn’ (22 september)? En: ‘Wat is “God”? Welke betekenis geven we aan dat woord’ (29 september)?

actualiteit

Jan Nieuwenhuis overleden

Op 24 augustus bereikte ons het nieuws dat Jan Nieuwenhuis O.P (95) is overleden. Jan was, samen met onder andere Wim Tepe, founding father van de Dominicusgemeente. Jan Nieuwenhuis werd geboren op 31 januari 1924 in Amsterdam. Hij deed professie op 18 september 1942 en werd op 1 augustus 1948 priester gewijd. Hij was journalist en auteur en was bovenal zo’n 52 jaar betrokken bij de Dominicus in Amsterdam, een voormalige dominicaanse parochie in het centrum van de stad, die een zelfstandige gemeenschap werd.

De laatste jaren van zijn leven bracht Jan Nieuwenhuis noodgedwongen door in Nijmegen. Hij was dankbaar voor wat zijn leven hem gebracht had, maar hij verlangde zeer naar het einde. Een inspirerend en hartelijk mens is niet meer. Wat rest is dankbaarheid voor alles wat hij was en voor zoveel jaren. In de eerstvolgende Maandbrief (komt uit in oktober) zullen we aandacht besteden aan zijn leven en werk.

Meer informatie over abonneren op de Maandbrief vindt u HIER.