Meezingconcert Huub Oosterhuis – ter gedachtenis

Meer informatie

Beluister de toespraken

1 oktober 2023
Thijs Lijster |
Lees de toespraak

Seizoen 2023-2024

Eerste dienst op 10 september 2023 om 11:00 uur in de Rode Hoed. De toespraak wordt verzorgd door Mirjam Rigterink. 

 

Bekijk het hele interview

Jij, met mij samen

Als zaken als zorg, kennis, cultuur en onderwijs niet meer gemeenschappelijk zijn voelen we ons ook geen onderdeel van een gemeenschap. En hoe het anders kan.

Thijs Lijster - 231001

Wat geschreven staat

Wie of wat is God? Bestaat God wel? Daar is lang niet iedereen van overtuigd. In het bijbelboek Deuteronomium wordt hij voorgesteld als ‘enkel stem’, een God die gezegd heeft wat hij zeggen wilde en er verder het zwijgen toe doet.

Alex van Heusden - 230924

De eentonigheid van terreur

Terreur is er altijd en overal. Het is begonnen met Kaïn en Abel en nooit meer opgehouden. Ook de psalmen staan er vol van. Hoe verhoudt een Ekklesia zich tot die harde werkelijkheid?

Kees Kok - 230917

Thuis

Ik heb een huis dat mij bevrijdt; onder dit dak ben ik een mens die adem krijgt.

Mirjam Rigterink - 230910

Midzomerdienst – wat geen oog heeft gezien

De Ekklesia komt bijeen ‘als geroepen’ om zich in deze wereld van hitterecords en voortdurende oorlogen te bezinnen op een betere. Om samen de hoop hoog te houden.

Kees Kok - 230730

Nu is het even genoeg

Dat we maar regelmatig op adem mogen komen en daarin iets proeven van een wereld anders. Een wereld waarin werken en rusten in
balans is. Een wereld waarin tijd is voor aandachtige ontmoetingen.

Mirjam Rigterink - 230611

Agenda

Leerhuis

Meezingconcert Huub Oosterhuis 90 ter gedachtenis

Zondag 29 Oktober 2023 - 16:00 uur
Martinikerk Groningen
Leerhuis

Meezingconcert Huub Oosterhuis 90 ter gedachtenis

Zaterdag 04 November 2023 - 16:00 uur
Westerkerk Amsterdam
Liturgie

Eerste dienst in de serie – De zeven hoofdzonden

Eerste spreker is Colet van der Ven over Woede. Mocht u kinderen onder de vier willen meebrengen, wilt u dat dan doorgeven aan onze koster Janny (met een appje naar 06 461 451 20) dan organiseren we opvang.
Zondag 22 Oktober 2023 - 11:00 uur
De Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.
Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

actualiteit

Meezingconcert Huub Oosterhuis 90 – ter gedachtenis

Download hier de flyer voor meer informatie en verdere verspreiding.
 

 

actualiteit

Tafelgesprek 3 juni 2023

Op zaterdag 3 juni vond er een Tafelgesprek plaats. Tijdens dit Tafelgesprek deelden we hoe de teksten van Huub Oosterhuis met ons meegaan. Ze geven woorden om te zingen, uit te schreeuwen of te fluisteren wat we hopen, vrezen en geloven. Wat we niet goed onder woorden konden brengen, kunnen we met deze liedjes soms wel zingen. Ze gaan voor sommigen al een leven lang mee – werden gezongen als kinderen werden gedoopt, als mensen elkaar trouw beloofden of als je afscheid moest nemen van iemand die je dierbaar was. Een van de bijdragen vindt u hier: