Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

6 sept – Luisterlink
Huub Oosterhuis |
Lees de toespraak

“Dit woord over de liefde tot de vreemdeling is geen bevel maar een voorbede, het smeekt ons.”

De uitleg van het woord ‘liefde’ is ‘brood en kleding’. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. ‘Liefhebben’ blijkt in die spreuk over de vreemdeling te betekenen: in leven laten; in het leven, dat meest kostbare mensenrecht.
Zoals ‘liefde’ tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid – dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt ‘liefde’ tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.

(meer…)

Bekijk het hele interview
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis, in het boekje 'Ik versta onder liefde', (2011, Ten Have) blz. 100

Tegentij

Ekklesia Leerhuis participeert in een nieuw initiatief: Tegentij wil een ‘huis van verbeelding’ zijn met een gevarieerd aanbod aan cursussen en lezingen. Met zijn literaire, politiek-maatschappelijke benadering van verhalen en tradities uit de wereld van jodendom, christendom en islam wil Tegentij een brug slaan tussen dat oude erfgoed en de geseculariseerde samenleving van vandaag. Dit najaar start aanbod op locatie in Amsterdam. In het voorjaar volgt ook online aanbod. Voor meer informatie over programma, tickets en betrokken programmamakers: www.tegentij.nl

in samenwerking met Ekklesia Amsterdam

Zien en geloven!

Mozes wordt geroepen bij zijn naam. Hij antwoordt: ‘Hier ben ik.’ Maar als God hem opdraagt te gaan naar Farao en de uittocht in gang te zetten, sputtert Mozes tegen, hij wil niet. Eerst zei hij: ‘Hier ben ik.’ Nu vraagt hij: ‘Wie ben ik dat ik naar Farao ga?’ Het antwoord is: ‘Omdat ik zal zijn met jou.’ En dat blijkt de naam te zijn van deze God.

Alex van Heusden - 8 mrt 2020

Uit het water opgetild

Het verhaal over de geboorte van Mozes lijkt te willen zeggen – hier draait het om: dat je de ander werkelijk ziet en je laat raken. Maar ga er maar aan staan! De ander werkelijk proberen te zien. Hoe vaak projecteren we niet van alles op een ander. Onze dromen of verwachtingen, of juist onze angst. Scherp zien is zo makkelijk nog niet. En je laten raken is een moedige beweging. Maar als het lukt, dan leggen we een fundament voor een huis, een stad, een wereld waar elk mens tot zijn recht kan komen.

Mirjam Rigterink - 1 mrt 2020

Roep om Sterke Man!

Weet wat je doet, weet wat je kiest. Kiezen wij voor de god van macht, kapitaal en bezit, dan zal het slecht met ons aflopen. Kiezen wij voor de Naam, dat wil zeggen, kiezen wij voor dienstbaarheid, voor gerechtigheid, voor delen en voor doen leven, dan zullen wij groeien en leven.

Bart-Jan van Gaart - 23 feb 2020

Jefta en z’n dochter

De Moloch is de god die kinderen verslindt, met huid en haar; die naar willekeur slachtoffers maakt, droefheid zaait en rouw verwekt. Overal waar oorlog woedt, vrouwen sterven, kinderen hongerlijden. Zoals in het huidige Syrië, de provincie Idlib. Zoals in Jemen.

Alex van Heusden - 9 feb 2020

Geen duimbreed

Met het boek Richteren kom je alleen maar verder als je je ervoor open kunt stellen dat hier in bonte en woeste contexten de bedreigingen en de pogingen mensen eruit te werken, of van ze te profiteren en ze uit te buiten, worden afgewend.

 

Alex van Ligten - 2 feb 2020

Agenda

Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In aangepaste vorm zal er weer een dienst van Ekklesia Amsterdam plaatsvinden. Lees hier over de voorwaarden.
Zondag 27 September 2020 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In aangepaste vorm zal er weer een dienst van Ekklesia Amsterdam plaatsvinden. Lees hier over de voorwaarden.
Zondag 04 Oktober 2020 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

liturgie

Nog meer muziek online

Veel van onze muziek was al online te vinden op bijboorbeeld Spotify of Itunes. Sinds kort zijn ook de CDs Ieder Woord en Ieder Mens online te vinden.

Klik hier voor de CD Ieder Woord en hier voor de CD Ieder Mens. Vanaf deze pagina’s kun je kiezen voor Spotify of een van de andere online luistermogelijkheden. Kijk ook eens wat er nog meer allemaal online staat. Veel luisterplezier!

leerhuis

Nieuwe plek voor trage vragen

Komend najaar opent een nieuw initiatief zijn deuren: Tegentij wil een ‘huis van verbeelding’ zijn met een gevarieerd aanbod aan cursussen en lezingen. Met zijn literaire, politiek-maatschappelijke benadering van verhalen en tradities uit de wereld van jodendom, christendom en islam wil Tegentij een brug slaan tussen dat oude erfgoed en de geseculariseerde samenleving van vandaag.

Actuele thema’s in gesprek met oude verhalen
Verschillende theologen en andere denkers hebben de handen ineen geslagen om, met de steun van een aantal organisaties in Amsterdam, een nieuw platform van de grond te tillen. Samen willen ze een programma maken waarin maatschappelijke en persoonlijke thema’s centraal staan. Denk aan onderwerpen als migratie, racisme, de verhouding tussen jodendom, christendom en islam – en aan persoonlijke thema’s als hoop en je eigen biografie. Die thema’s worden vervolgens gespiegeld aan verhalen en denkrichtingen uit de tradities van jodendom, christendom en islam, alsook aan inzichten uit de filosofie en de theologie of aan verhalen uit de hedendaagse literatuur en film. Dit vanuit de overtuiging dat al die verhalen ook in een geseculariseerde samenleving actuele, boeiende spiegels kunnen zijn. Niet omdat ze een pasklaar antwoord bieden op hedendaagse vragen. Wel omdat ze prikkelen en mensen, soms juist door hun vreemd zijn, op een ander been kunnen zetten. De insteek zal zijn om die verhalen te benaderen als literatuur, niet als religieuze verhalen per sé: God komt aan de orde als een verhaalpersonage. Op die manier zeggen de initiatiefnemers van dit nieuwe platform ruimte te willen scheppen waarin zoveel mogelijk mensen kunnen “meelezen”: of je jezelf nou gelovig noemt, agnost of atheïst.

Beginnen bij vandaag
Bart-Jan van Gaart werkt voor de Ekklesia Amsterdam, initiatiefnemer van Tegentij: “We kiezen er nadrukkelijk voor om actuele thema’s als vertrekpunt te nemen, in plaats van het verhaal. Niet omdat dat een beter vertrekpunt is. Er huist zelfs een zeker risico in: immers, dat vertrekpunt kleurt onze blik op een verhaal en daarvan moeten we ons scherp bewust zijn. Toch kiezen we voor deze insteek, omdat we merken dat heel veel mensen niet weten waarom ze, bij wijze van spreken, Exodus zouden moeten lezen, maar wel willen nadenken over thema’s waarvoor dat boek een interessante spiegel voor zou zijn.”

Reflecteren op persoonlijke en maatschappelijke thema’s, dat gebeurt natuurlijk op meer plekken. Denk in alleen al Amsterdam aan initiatieven als de School of Life of de Vrije Academie Bart-Jan van Gaart: “Wij menen dat Tegentij een interessante – en belangrijke – aanvulling is op dergelijke initiatieven, omdat wij verhalen centraal stellen die zulke plekken veelal links laten liggen. Of we het leuk vinden of niet – en of we het onderkennen of niet: onze maatschappij is in die verhalen gemarineerd. Wie iets van onze samenleving in al haar schoonheid en lelijkheid wil begrijpen, kan niet om niet om ze heen. En ja, ze zijn oud, dus zal Tegentij ook nadrukkelijk ruimte maken om een begrippenkader van zulke oude literatuur te scheppen. Niet ten dienste van het verhaal op zich, maar als verheldering bij de bespreking van de vragen van vandaag.”

Deze herfst start een aanbod op locatie in Amsterdam. Daarna volgt in het voorjaar ook online aanbod. Voor meer informatie over programma, tickets en betrokken programmamakers: www.tegentij.nl

Een greep uit de programma’s voor het komend najaar:

  • Met andere woorden: poëzie en andere teksten ter bezinning
  • De wording van de islam
  • Tussen toen en straks – je biografie schrijven
  • De Leestafel: interviews met schrijvers
  • De Koran leren lezen
  • Scherper zien: over witheid en andere privileges