Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

13 okt – Lastige teksten 1
Alex van Heusden |
Lees de toespraak

“Dit woord over de liefde tot de vreemdeling is geen bevel maar een voorbede, het smeekt ons.”

De uitleg van het woord ‘liefde’ is ‘brood en kleding’. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. ‘Liefhebben’ blijkt in die spreuk over de vreemdeling te betekenen: in leven laten; in het leven, dat meest kostbare mensenrecht.
Zoals ‘liefde’ tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid – dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt ‘liefde’ tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.

Bekijk het hele interview
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis, in het boekje 'Ik versta onder liefde', (2011, Ten Have) blz. 100

Lastige teksten 1

De hoop vráágt ons. Zij komt tussenbeide omdat wanhoop en angst ons niet verder brengen, maar verlammen. De hoop stuurt ons denken en voelen, wil ons activeren. Als licht dat duisternis uiteenjaagt, als water dat onze dorst lest.

Alex van Heusden - 13 okt 2019

God en ik – en wij

De bedoeling is dat je meeleeft met iemand wiens verhaal niet jouw verhaal is. Verhalen waarin jij en je groepering misschien niet de good guy maar de bad guy zijn, en dat maakt ze des te urgenter en leerzamer. Verhalen waarin het meeleven met andermans emotie jou opmerkzaam moet maken op het belang van het aanbreken van een nieuwe, mooiere wereld.

Alain Verheij - 6 okt. 2019

god met een kleine g

Deze god van brood en recht en waardigheid voor allen, deze god laat zich kennen waar mensen goed zijn voor elkaar. Laat zich kennen in de liefde van mensen. Het is een god die niet zwijgt maar tot ons spreekt in zijn woord en in de stem van ons geweten. Hij zet ons aan om uit te gaan naar mensen in nood. Hij laat zich zien in de ogen van onze naaste.

Bart-Jan van Gaart - 29 sept. 2019

Brood genoeg

Brood en wijn confronteren ons elke week met vragen: wat doe ik om iets van die nieuwe wereld zichtbaar te maken? Doe ik wat ik kan? Dus sta ik er elke week ook met een zekere schroom. Want vaak maak ik het niet waar, faal ik hopeloos. Gelukkig is het ritueel niet alleen een opdracht, maar ook een belofte: het kán. Mensen doen dit al. Ook jij kunt het ‘volbrengen’.

Mirjam Rigterink - 22 sept 2019

Wat is een ekklesia?

We hebben een verhaal, een Groot Verhaal van bevrijding. Dat verhaal wordt hier van week tot week gespeld, ingeademd, overwogen, uitgelegd en bezongen. In dat verhaal is ‘God’, die met zijn naam ‘Ik zal er zijn’, een woord voor kracht tot bevrijding die het aangezicht van deze aarde zal vernieuwen.

Alex van Heusden - 15 sept 2019

Midzomerdienst

Als je gehoord hebt van vergeving, verzoening, genade, dan hoeft jou niet nog eens bevolen te worden waar jij je aan te houden hebt. Je zult die woorden als vanzelf vorm en uitdrukking geven in je levenswijze.

Alex van Ligten - 28 juli 2019

Agenda

Leerhuis

Lieddag 2019

We zetten de traditie van Amsterdamse lieddagen voort… Met nieuwe gezichten en bovendien op een nieuwe plek, maar met vertrouwde teksten en componisten.
Zaterdag 19 Oktober 2019 - 10:30 uur
Keizersgrachtkerk
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In oktober zullen de diensten in het teken staan van lastige teksten. Deze zondag zal Mirjam Rigterink de toespraak houden.
Zondag 20 Oktober 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

In oktober zullen de diensten in het teken staan van lastige teksten. Deze zondag zal Alex van Ligten de toespraak houden.
Zondag 27 Oktober 2019 - 11:00 uur
Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

liturgie

15 september start het seizoen!

Op zondag 15 september ben je van harte welkom in de eerste dienst van het nieuwe seizoen. Wat is een ekklesia? Over die vraag zal het gaan, in het zestigste jaar van Ekklesia Amsterdam, in 1960 begonnen onder de naam Amsterdamse Studentenekklesia. De vraag ‘Wat is een ekklesia?’ is dus ook de vraag ‘Wie zijn wij?’ En ook: wat staat ons te doen – in deze ingewikkelde en in veel opzichten rampzalige wereld? Alex van Heusden verzorgt de toespraak. We lezen uit de brief  van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, en zingen onder andere ‘Als Gij bestaat’, ‘Wie mag te gast zijn’ en ‘Die mij getrokken uit de schoot’.

De bijeenkomst op 15 september is de eerste in een serie van drie diensten waarin we proberen onder woorden te brengen wat eigen is voor onze manier van omgaan met bijbel en traditie. De twee bijeenkomsten daarna gaan over de vragen ‘Waarom delen we op zondag brood en wijn’ (22 september)? En: ‘Wat is “God”? Welke betekenis geven we aan dat woord’ (29 september)?

actualiteit

Jan Nieuwenhuis overleden

Op 24 augustus bereikte ons het nieuws dat Jan Nieuwenhuis O.P (95) is overleden. Jan was, samen met onder andere Wim Tepe, founding father van de Dominicusgemeente. Jan Nieuwenhuis werd geboren op 31 januari 1924 in Amsterdam. Hij deed professie op 18 september 1942 en werd op 1 augustus 1948 priester gewijd. Hij was journalist en auteur en was bovenal zo’n 52 jaar betrokken bij de Dominicus in Amsterdam, een voormalige dominicaanse parochie in het centrum van de stad, die een zelfstandige gemeenschap werd.

De laatste jaren van zijn leven bracht Jan Nieuwenhuis noodgedwongen door in Nijmegen. Hij was dankbaar voor wat zijn leven hem gebracht had, maar hij verlangde zeer naar het einde. Een inspirerend en hartelijk mens is niet meer. Wat rest is dankbaarheid voor alles wat hij was en voor zoveel jaren. In de eerstvolgende Maandbrief (komt uit in oktober) zullen we aandacht besteden aan zijn leven en werk.

Meer informatie over abonneren op de Maandbrief vindt u HIER.