Oproep tot waakzaamheid

Meer informatie

Beluister de toespraken

12 mei 2024
Mirjam Rigterink |
Lees de toespraak

Geen dienst op 9 juni

Vanwege beschikbaarheid Rode Hoed is er op 9 juni geen dienst. De laatste dienst van dit seizoen is op 16 juni 2024.

 

 

Bekijk het hele interview

Hoogmoed

De tekst uit Deuteronomium is gelezen als een opdracht, om te doen als die god van het verhaal. Om Ik-zal-er-zijn te doen. Als je dat wilt, moet je wel geloven dat het kan. Al is het maar soms even. Dan moet je wel geloven dat jij dat kunt. Al is het maar soms even.

Mirjam Rigterink - 240512

Kom bevrijden

Met gebroken vleugels stond ze op voor de vlucht van anderen.

Rascha Eijbersen - 240505

Geen woord teveel

De vrome, wijze, morele woorden van het Onze Vader zijn bestemd voor onze binnenkamers en voor open en doorzichtige huizen, voor een land van transparanten. Woorden die elke week, ja iedere morgen opnieuw kunnen openbloeien en moed geven. Als een glimp van de zon.

 

Kees Kok - 240428

Morele ambitie

De kracht van Huub Oosterhuis was dat  hij zijn inspiratie steeds om wist te zetten in energie en morele ambitie en zo tot initiatieven kwam die anderen inspireerden om samen met hem morele ambitie te tonen. Dat kan ons worden opgepakt als erfenis en aansporing om dezelfde morele ambitie handen en voeten te geven.

 

Bart-Jan van Gaart - 240421

Brief in de nacht

Hoe groot de scepsis of verslagenheid ook is, ooit zullen weer met elkaar aan tafel moeten. Elkaar in de ogen kijken. ‘De ander’ weer als mens beschouwen.

 

Natascha van Weezel - 240414

Afgunst

Het lijkt of je bij afgunst alleen maar naar de ander kijkt, wat die méér of beter kan dan jij, maar in werkelijkheid zie je de ander helemaal niet, omdat je alleen naar jezelf kijkt, alles alleen op jezelf betrekt.

Bettine Siertsema - 240407

Agenda

Liturgie

Tafelgesprekken

Zondag 2 juni 2024 is er geen dienst in de Rode Hoed. Op zaterdag 1 juni om 17:00 uur kunt u deelnemen aan 'Tafelgesprekken' een programma à la VPRO's Zomergasten in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk. De tweede gast is Lisette Klok. Inloop is vanaf 16:30 uur. Om 17:00 uur begint het gesprek met Lisette. De maaltijd bestaat uit door onszelf meeegebrachte salade, soep, quiches, kaas en wat je maar invalt. Einde ca. 19:00 uur. Opgave bij Roel Knol: r.knol64@upcmail.nl
Zaterdag 01 Juni 2024 - 17:00 uur
Tuinzaal Keizersgrachtkerk
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Toespraak door Geeske Hovingh
Zondag 26 Mei 2024 - 11:00 uur
De Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

De toespraak wordt gehouden door Mirjam Rigterink.
Zondag 16 Juni 2024 - 11:00 uur
De Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.
Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

actualiteit

Palmpasen

Kinderen van Amsterdam (en omstreken) vier Palmpasen in de Rode Hoed – om 11:00 uur.

 

actualiteit

Afscheidsdienst Huub Oosterhuis

Afscheidsdienst Huub Oosterhuis

Op zaterdag 15 april 2023 was de afscheidsdienst van Huub Oosterhuis in de Westerkerk.

Vanaf zondag 23 april 11:00 uur is een registratie van deze afscheidsdienst beschikbaar. Klik hiervoor op onderstaande link.

https://www.youtube.com/@huuboosterhuisofficial

Liturgieboekje