Deze wereld anders!

Data van de bijeenkomsten

Beluister de toespraken

29 nov – Bevrijding uit het slavenhuis
Alex van Heusden |
Lees de toespraak

Bevrijding uit het slavenhuis

De luisterlink van deze week is samengesteld door Alex van Heusden. Hij schrijft ons:

Drie keer achtereen zal het in de luisterlink gaan over slavernij. Wat zegt de bijbel daarover? Dat is de vraag van deze eerste keer. Bevrijding uit het slavenhuis – dat is de insteek van de bijbel, het grote thema.

Alex van Heusden - 291120

Bidden met je voeten

De luisterlink van deze week is samengesteld door Colet van der Ven. Ze schrijft ons:

“Godsbeelden kunnen in de loop van een leven veranderen van kleur. Wie was God voor mij? Wie werd God voor mij?

Colet van der Ven -221120

Liefde in tijden van corona

In deze Luisterlink neemt Geeske Hovingh u mee naar het Wereldhuis. “Wat Corona betekende voor haar daar, voor de mensen en voor mijzelf wil ik u graag vertellen. Het is een verhaal van angst en aanpassingsvermogen, maar ook van licht in de morgen.”

Geeske Hovingh - 151120

Wijzende Woorden

Onthoofdingen, moord in de kerk, schreeuwende politici en ander rapalje, kortom: de podcast van 8 november gaat over Jesaja 48:17-22, met name het laatste vers: ‘Geen vrede, zegt Adonai, voor de goddelozen’, dat zijn de kwaadaardigen. We horen hoe die God in Psalm 82 in de vergaderzaal, het congres, der goden opstaat en ze uitfoetert: ‘Klaagzang en klacht’ over jullie. Ons smeekt hij zijn wijzende woorden te volgen, en zijn kind: ‘Hem achterna’…”

Alex van Ligten - 081120

Tegentij

Ekklesia Leerhuis participeert in een nieuw initiatief: Tegentij wil een ‘huis van verbeelding’ zijn met een gevarieerd aanbod aan cursussen en lezingen. Met zijn literaire, politiek-maatschappelijke benadering van verhalen en tradities uit de wereld van jodendom, christendom en islam wil Tegentij een brug slaan tussen dat oude erfgoed en de geseculariseerde samenleving van vandaag. Dit najaar start aanbod op locatie in Amsterdam. In het voorjaar volgt ook online aanbod. Voor meer informatie over programma, tickets en betrokken programmamakers: www.tegentij.nl

in samenwerking met Ekklesia Amsterdam

Zien en geloven!

Mozes wordt geroepen bij zijn naam. Hij antwoordt: ‘Hier ben ik.’ Maar als God hem opdraagt te gaan naar Farao en de uittocht in gang te zetten, sputtert Mozes tegen, hij wil niet. Eerst zei hij: ‘Hier ben ik.’ Nu vraagt hij: ‘Wie ben ik dat ik naar Farao ga?’ Het antwoord is: ‘Omdat ik zal zijn met jou.’ En dat blijkt de naam te zijn van deze God.

Alex van Heusden - 8 mrt 2020

Agenda

Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Er zal geen dienst zijn in de Rode Hoed. De luisterlink (samengesteld door Bart-Jan van Gaart ) zal maandag 7 december op de website geplaatst worden en kunt u vinden bij Liturgie/Toespraak.
Zondag 06 December 2020 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Liturgie

Dienst Ekklesia Amsterdam

Er zal geen dienst zijn in de Rode Hoed. De luisterlink (samengesteld door Mirjam Rigterink) zal maandag 14 december op de website geplaatst worden en kunt u vinden bij Liturgie/Toespraak.
Zondag 13 December 2020 - 11:00 uur
de Rode Hoed
Onze kernwaarden

Deze wereld anders!

In Ekklesia Amsterdam lezen we de bijbel als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zochten naar gerechtigheid en solidariteit in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst. Hoe oud het boek ook is, actueel is het nog steeds: nog altijd geldt vaak dat recht van de sterkste. Daarom verzamelen we ons rond verhalen en gedichten die ons uitdagen om te kijken hoe het anders kan. Op zoek naar mensen die een verschil proberen te maken. Verhalen en gedichten van hoop, wanhoop, teleurstelling en moed. Voor Ekklesia Amsterdam is de bijbel bij uitstek een boek met zulke verhalen. Maar we lezen en vertellen ook verhalen uit de wereld om ons heen: uit de krant, uit de literatuur, uit ons leven. Teksten zonder dogma’s of vrome woorden. Wel met een vergezicht – en dus ook met een opdracht: brood en recht en waardigheid en liefde voor al wat leeft. Deze wereld anders.

Liturgie

Liturgie

Ekklesia Amsterdam komt van half september tot half juni elke zondag bijeen in de Rode Hoed.
Leerhuis

Leerhuis

Ekklesia Amsterdam werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met bijbel, liturgie en traditie.
Ontmoeten

Ontmoeten

In de Ekklesia Amsterdam zijn verschillende initiatieven ontstaan om elkaar ook buiten de diensten te ontmoeten.
Er zijn voor elkaar

Er zijn voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is naast de diensten en leerhuizen een wezenlijk onderdeel van de Ekklesia Amsterdam.
Verbinden

Verbinden

Ekklesia Amsterdam is bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, steeds op zoek naar bondgenoten en aanverwanten.

Nieuws

actualiteit

Maandbrief nr. 5 – oktober

De nieuwe aflevering van Ekklesia Maandbrief is verschenen. Aflevering 5 van jaargang 25. Een greep uit de inhoud:

  • Interview met Huub Oosterhuis – Mirjam Rigerink
  • Dit huis van steen en woord – Alex Stock
  • De wording van de islam II – Alex van Heusden
  • Sabbat: gedichten van Rose Ausländer – Kees Kok
  • Heilige Wijsheid – Alex van Heusden
  • Onthulling, ontsluiering, openbaring – Bart-Jan van Gaart
  • De hartkwaal van het christendom – Kees Kok
  • Katholiek en Nestoriaan – Alex van Heusden

Mirjam Rigterink in gesprek met Huub Oosterhuis over liturgie en de noodzaak van blijven bevragen 

In 2020 bestaat Ekklesia Amsterdam zestig jaar. Het “bijbehorende” Leerhuis bestaat inmiddels ook alweer veertig jaar. In het kader van deze jubilea een interview over de verbinding tussen liturgie en leren. ‘Zonder leerhuis gaat de liturgie galmen’, is een uitspraak van Huub Oosterhuis die ik verschillende malen heb horen citeren. Wat bedoelt hij daarmee” En: hoe heeft hij, persoonlijk en samen met anderen, aan die overtuiging inhoud gegeven?

Ekklesia Maandbrief
Een losse aflevering kost € 7,50. De abonnementsprijs is € 30 per jaar (buitenland Europa € 37,50; buiten Europa € 45). Voor losse aflevering of abonnement kunt u zich melden via het contactformulier op deze website.

actualiteit

Diensten opgeschort

Zoals u allen bekend wordt er wederom een beroep op ons gedaan om onze verantwoordelijkheid te nemen in het bestrijden van het virus. Daarom is er besloten om voorlopig weer te stoppen met de diensten in de Rode Hoed.

We gaan uiteraard onverminderd door met onze wekelijkse podcast die nog altijd goed beluisterd wordt. We zullen er alles aan doen om die kwalitatief op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Deze is iedere week te vinden op deze website en op onze facebookpagina.